คุณกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน แถลงข่าวงาน "EDM สงกรานต์บาซาร์มิวสิคเฟสติวัล 2024" EDM สงกรานต์บาซาร์มิวสิคเฟสติวัล 2024

 ในการเปิดงานแถลงข่าว ภายใต้ชื่องาน "EDM สงกรานต์บาซาร์มิวสิคเฟสติวัล 2024" ในวันนี้จากคำกล่าวรายงาน ของคณะผู้จัดงานจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดียได้มีความสำคัญในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นการผลักดันให้งานด้านวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยเราสามารถผสมผสานเข้ากับด้านเทคนโลยีมัลติมีเดีย ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารและการนำเสนอผ่านสื่อมัลติมีเดีย ที่มีการเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งความพิเศษ เนื่องไนไอกาสที่ประเพณี"สงกรานต์ในประเทศไทย ได้รับ การประกาศขึ้นทะเบียนในรายการ ตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติดังนั้นจึงมีการจัดงาน EDM สงกรานต์บาซาร์มิวสิคเฟสติวัล2024 รูปแบบผสมผสานขึ้น

ในการจัดงาน EDM สงกรานต์บาซาร์มิวสิคเฟสติวัล 2024 ครั้งนี้ดิฉันรู้สึกได้ถึงความตั้งใจของคณะผู้จัดที่จะนำเสนอความรู้ความสำคัญด้านวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงจะได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์เพื่อนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และบอกต่อแก่ชนรุ่นหลัง จึงขอเชิญชวนทุกคนรวมถึงเยาวชนมาร่วมสนุกในประเพณีสงกรานต์ พร้อมทั้งศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและประเพณีสงกรานต์ แบบร่วมสมัย ที่สามารถบูรณาการความสุข ความสนุก ให้เข้ากับยุคสมัย เพื่อที่จะได้ร่วมกันสีบสานอนุรักษ์ประเพณีต่อไปกับคนทุกยุคทุกสมัย ในงานEDM สงกรานต์บาซาร์มิวสิคเฟสติวัล 2024ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 2 โรงแรมเดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.