สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว(ATTA)จัดประชุมสมาชิกสมัยที่40ครั้งที่11

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่25เมษายน2567เวลา10.00-12.00น. ณ ห้องRainbow Hall ชั้น17 ร.ร Baiyoke sky Hotel กรุงเทพฯ  สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว(ATTA)จัดประชุมสมาชิกสมัยที่40ครั้งที่11โดยมีนาย ศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว(ATTA)เป็นประธานในการประชุม

นอกจากนี้ทางสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว(ATTA)ยังได้เชิญคุณมนาเทศ อันนวัฒน์ ผู้จัดการใหญ่บริษัท ไทยแลนด์ ฟรีวิเลจคารด์ จำกัด มาบรรยายพิเศษให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง"โอกาสทางธุรกิจร่วมกับ Thailand Privilege card"กับเหล่าสมาชิกอีกด้วย
                             คุณมนาเทศ อันนวัฒน์ ผู้จัดการใหญ่บริษัท ไทยแลนด์ ฟรีวิเลจคารด์ จำกัด 


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.