ไปรษณีย์ไทยคว้ารางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่นประจำปี 2563 สะท้อนวัฒนธรรมและมาตรฐานองค์กร ที่เติบโตอย่างยั่งยืน

กรุงเทพฯ 28 กันยายน 2563- นางสาวสุชาดา พุทธรักษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานสนับสนุนประสิทธิภาพองค์กร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เข้ารับรางวัลดีเด่นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 ประเภทองค์กรรัฐวิสาหกิจ ในฐานะที่เป็นต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนให้องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร พร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีให้องค์กรอื่นๆ ในการเสริมสร้างสังคม การเคารพสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมเป็นแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐานของการทำงาน


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.