ร่วมเป็นเจ้าภาพ โครงการ “ สงฆ์อาทร ธรรมวิถีร่มเย็นเป็นสุข ”

พระครูชัยพัชรสถิต เจ้าอาวาสวัดราชพฤกษ์ ตําบลหนองแม่นา อ.เขาค้อ ร่วมกับ สมาคมธุรกิจ ท่องเที่ยวเขาค้อ ด.ต.สนั่น ดวงประทุม เจ้าหน้าที่ตํารวจท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ และ นายแพทย์ธีรพจน์ ฟักน้อย ผอ.รพ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ประชาสัมพันธ์โครงกา
รขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ เพื่อสนับสนุนสร้างทางเดินเท้า พร้อมหลังคาคลุม พื้นที่ 400 ตารางเมตร ให้กับโรงพยาบาลเขาค้อ เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ และความ ปลอดภัยให้กับผู้ที่มาใช้บริการของโรงพยาบาล ในโครงการ สงฆ์อาทร ธรรมวิถีร่มเย็นเป็นสุข สําหรับผู้มีจิต ศรัทธาสามารถบริจาคผ่านช่องทาง ธนาคารออมสิน สาขาตลาดท่าพล ชื่อบัญชี วัดราชพฤกษ์ เพื่อโรงพยาบาล เขาค้อ เลขที่บัญชี 020328398308
สอบถามข้อมูลโครงการเพิ่มเติมได้ที่ พระครูชัยพัชรสถิต โทร. 086-211-7022 คุณเมธาวี กลมแก้ว โทร. 081-258-8524


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.