อพท.นำคณะสื่อมวลชนสร้างการรับรู้สายธารดนตรี “เบญจภาคีดนตรีสุพรรณ”

ด้วยความโดดเด่นในเรื่องเพลงพื้นบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรีที่สืบทอดกันมายาวนานจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลในเรื่องศาตร์และศิลปทางด้านดนตรีของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีอยู่ในสายเลือดสืบทอดกันมาจนกลายมาเป็นสายธารดนตรีที่ยิ่งใหญ่ถึง5สายธารด้วยกัน เรียกว่า“เบญจภาคีดนตรีสุพรรณ”อันได้แก่ เพลงไทยเดิม,เพลงพื้นบ้าน,เพลงลูกทุ่ง,เพลงเพื่อชีวิตและเพลงสตริงป๊อปร็อคและด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้จังหวัดสุพรรณบุรีกลายมาเป็น “เมืองแห่งดนตรื”อย่างที่อยากจะมีใครจะปฏิเสธได้

เพราะเหตุนี้เององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เล็งเห็นความสำคัญอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในวิถีชีวิตที่มีเพลงและดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องกับคนสุพรรณบุรีตั้งแต่เกิดจนตายอย่างมากมาย จึงมีแนวคิดที่จะยกระดับการพัฒนาเมือง โดยใช้ดนตรีเป็นเป้าหมายในการก้าวสู่การเป็นเมืองที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล จึงร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา ภาคีเครือข่ายศิลปิน ผู้ประกอบการด้านดนตรี และชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาเมือง นำไปสู่การเสนอตัวเข้าสู่การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีของยูเนสโก

รูปหล่อเหมือน ขวัญจิตร  ศรีประจันต์ ภายในคุ้มขุนแผน
ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว(ชสท.)ได้เล็งเห็นความสำคัญของโครงการดังกล่าวจึงได้นำผู้สื่อข่าวจากหลายสำนักจำนวน30คนชีวิตเดินทางสู่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเก็บข้อมูลเรื่องราวของเมืองดนตรีแห่งนี้เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบข้อมูลเรื่องราวมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับจังหวัดอื่นๆให้มีแนวคิดที่จะนำเอาสิ่งที่ดีๆมีคุณค่าและประโยชน์ในจังหวัดของตนเองออกสู่สายตาชาวไทยและสายตาชาวโลกอีกด้วย


ขวัญจิตร  ศรีประจันต์  ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปการแสดง
ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7
 “สิบรอบปี ครูมนตรี ตราโมท ความรุ่งโรจน์แห่งดนตรีสยาม” 


ขวัตจิต  ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปการแสดงถ่ายรูปหมู่ร่วมกับสมาชิกชสท.

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.