กกท. ชวนน่องเหล็กร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “SAT International New normal Bike local series 2020” สัมผัสธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชน จ.อุบลราชธานี และ จ.อุทัยธานี พร้อมกัน 26 ก.ย.นี้

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ในฐานะหน่วยงานที่ขับเคลื่อนนโยบายด้านกีฬาของประเทศ พร้อมสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการผลักดันให้เกิดกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว หรือ Sport Tourism (สปอร์ตทัวริซึ่ม) เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในจังหวัดต่างๆ ที่เป็นเมืองกีฬาและจังหวัดที่พร้อมจะเป็นเมืองกีฬา และสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้ระบบธุรกิจภาคการท่องเที่ยวในประเทศกลับมาฟื้นตัวได้อย่างยั่งยืนโดยเร็ว ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19

กกท. จึงเตรียมจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน รายการ SAT International New normal Bike local series 2020 ในพื้นที่ 2 จังหวัด คือ จ.อุบลราชธานี และ จ.อุทัยธานี สอดคล้องกับนโยบายกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวที่จะก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสเส้นทางที่มีความเป็นธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวบ้านในท้องถิ่นภายใต้มาตรการวิถีปกติใหม่ที่กำหนดโดยศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(ศบค.)อย่างเคร่งครัดสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันในวันเสาร์ที่26ก.ย.63นี้โดยตั้งเป้ามีผู้ร่วมกิจกรรมจังหวัดละ 600 คน รวม 1,200 คน ในส่วนของ จ.อุทัยธานี มีระยทาง 2 ระยะ ได้แก่ระยะ 26 กม. และระยะ 55 กม.ปล่อยตัวและเข้าเส้นชัยที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ใช้เส้นทางปั่นผ่านชุมชนในพื้นที่ของ อ.บ้านไร่ ร่วมสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน และชมธรรมชาติ ขึ้นเนินเขา มีจุดแวะพัก คือ ชุมชนบ้านผาทั่ง, ชุมชนบ้านอีมาด อีทราย และชุมชนบ้านสะนำต้นไม้ยักษ์
ขณะที่ จ.อุบลราชธานี มี 2 ระยะทางเช่นกัน ได้แก่ระยะ 17 กม. และระยะ 59 กม. ปล่อยตัวและเข้าเส้นชัยที่วัดถ้ำคูหาสวรรค์ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ใช้เส้นทางปั่นผ่านชุมชน ชมธรรมชาติและบรรยากาศเลียบแม่น้ำโขง มีจุดแวะพัก คือ ชุมชนบ้านนาบัว ต.ห้วยยาง, ชุมชนบ้านห้วยไผ่ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับของดีของเด็ดประจำท้องถิ่นในแต่ละชุมชนของทั้ง2จังหวัดเป็นของที่ระลึกด้วยทั้งนี้กกท.คาดว่ากิจกรรมจักรยาน SAT International New normal Bike local series 2020 จะได้รับความสนใจจากผู้ที่ชื่นชอบการปั่นจักรยานทั่วประเทศ และสามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนของจังหวัดที่เป็นเมืองกีฬา และพื้นที่ที่มีศักยภาพการเป็นเมืองกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ให้ฟื้นตัวภายหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด –19 ได้โดยเร็ว 
นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดที่เป็นเมืองกีฬาหันมาเล่นกีฬา และออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์โดยยึดหลักวิถีปกติใหม่หรือนิวมอร์มัลลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนในจังหวัดกระตุ้นการหมุนเวียนเศรษฐกิจในพื้นที่เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้จากการสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาในชุมชนได้เป็นอย่างดี
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถ ติดตามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ https://event.thaimtb.com/s/sat-ubon  และ https://event.thaimtb.com/s/sat-ubon หรือ FB : SAT bike local series 2020

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.