"ธรรมาภิบาล เห็นควรให้มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับงานช่างเหมา”

 

นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลแห่งชาติ นายกสภาสมาคมธรรมาภิบาล และประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลและต่อต้านทุจริต เปิดเผยว่า “ภายหลังจากการประชุมร่วมกับสมาคมช่างเหมางานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลไทย หรือTEMCA นั้น ในส่วนของงานวิชาชีพช่างเหมางานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ต้องมีกฎหมายเฉพาะด้านเกี่ยวกับงานช่างเหมา โดยในต่างประเทศนั้นมีกฎหมายหรือระเบียบวิธีปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกฎหมายที่จะมีค่าบังคับใช้นี้ ต้องออกเป็น พระราชบัญญัติ นอกจากจะเป็นกฎหมายที่สามารถบังคับใช้ได้เป็นการทั่วไป ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการช่างรับเหมารวมถึงประชาชนผู้ใช้บริการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ กล่าวต่ออีกว่า “ส่วนตนได้ส่งหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยนายกรัฐมนตรีเห็นพ้องที่จะให้มีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับงานช่างเหมาซึ่งจะเป็นกฎหมายเฉพาะ และจะเป็นประโยชน์ในการขึ้นทะเบียนผู้รับเหมา มีการอบรมฝึกฝนวิชาชีพช่างรับเหมา การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพช่างรับเหมาทั้งทางด้านองค์ความรู้และทั้งทางด้านการเงินหรือไฟแนลเชี่ยลเพื่อช่วยเหลือผู้รับเหมา มีการคัดกรองกลุ่มทุนผู้รับเหมาจากต่างประเทศความจำเป็นในการได้รับรองใบอนุญาต ลำดับขั้นตอนที่ผู้รับเหมาจากประเทศไทยจะไปรับเหมางานในต่างประเทศ รวมถึงบทลงโทษช่างรับเหมาหรือผู้รับเหมาที่ขาดคุณสมบัติตามกฎหมายและฝ่าฝืนกฎหมายในการดำเนินงานจนเกิดผลเสียหายต่อประชาชนและผู้ใช้บริการ 


นายณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “ ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้นอยู่ในระหว่างปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติ โดยสมาคมช่างเหมางานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลไทยได้รวบรวมแหล่งความรู้จากผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ในสายงานวิชาชีพช่างรับเหมาที่ดำเนินกิจการมาอย่างยาวนาน เช่น บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน), บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด, บริษัท เอ็ม อี ซี ที จำกัด , บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รวมถึงสมาชิกสมาคมช่างเหมางานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลไทยอีกหลายราย เมื่อพระราชบัญญัติฉบับนี้เสนอร่างเพื่อรับหลักการตามวาระต่างๆของระบบรัฐสภาแล้วก็จะเป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่มีเจตนารมณ์และมีค่าบังคับใช้อันประโยชน์ต่อสาธารณะ และประเทศชาติ ต่อไป 


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.