TAT Review Magazine ปรับโฉมใหม่ เติมอาหารสมอง เพิ่มมุมมองใหม่ พร้อมเสนอ 7 แนวโน้มท่องเที่ยวน่าสนใจ

ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วโลกตกอยู่ในความผันผวนไม่แน่นอน ปัจจัยต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนและขัดแย้งนั้น ส่งผลให้นักท่องเที่ยวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามสถานการณ์ของโลกเช่นกัน ดังนั้น การสื่อสารการตลาดจึงต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะการให้ข้อมูลข่าวสาร แหล่งรวมความรู้เชิงวิชาการด้านการท่องเที่ยว นำเสนอผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น เนื้อหากระชับ ฉับไว ทันต่อสถานการณ์ อัปเดทอยู่เสมอ รวมถึงตอบโจทย์นักท่องเที่ยวยุคใหม่ได้อย่างครอบคลุมและตรงตามความต้องการ

 นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัยและพัฒนา กล่าวว่า ททท. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเสนอข้อมูลความรู้เชิงวิชาการด้านการตลาดท่องเที่ยวและความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อเป็นฐานข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวยุคใหม่และผู้ที่สนใจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จึงได้เปลี่ยนรูปแบบการจัดทำ TAT Review ปรับโฉมใหม่ ในรูปแบบ E-Magazine ผ่าน เว็บไซต์ www.tatreviewmagazine.com โดยเน้นช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้น เนื้อหาอัดแน่นไปด้วย เติมอาหารสมอง เปิดมุมมองใหม่ๆ อัปเดต ทุกความเคลื่อนไหวในวงการท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก ผลงานวิจัยด้านการตลาดการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ แนวโน้มตลาดทั้งในส่วนของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว และแนวโน้มของสินค้าและบริการและบทสัมภาษณ์ในประเด็นที่อยู่ในความสนใจ นอกจากนี้ ได้เชิญนักเขียนที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์ทางด้านการท่องเที่ยว มาร่วมเขียนบทความ อาทิ คุณโตมร ศุขปรีชา คุณปฐวี ธุระพันธ์ เป็นต้น รวมถึง การนำเนื้อหาบทความท่องเที่ยวจาก อสท. เพื่อสร้างสีสันให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น และโอกาสต่อไป จะจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ “Tourism Trend Talk ท่องเที่ยว เทค” นำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมีบทบาทและความสำคัญในการช่วยเสริมการท่องเที่ยวอย่างไร

 ยิ่งไปกว่านั้น พฤติกรรมนักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่เปลี่ยนไปสู่วิถีใหม่ (New Normal) มากขึ้น สะท้อนการพลิกโฉมการท่องเที่ยวในหลายมิติ ทำให้เรามองเห็นเทรนด์ที่น่าจะเข้ามาเติมเต็มการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปีนี้ ซึ่งนับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้งที่น่าจับตา และสามารถนำไปใช้วางเป้าหมายเพื่อให้ทิศทางการทำงานชัดเจนยิ่งขึ้น จากข้อมูลการตลาดเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวยุคใหม่นั้น ททท. ขอเสนอ Tourism Trends that will Shake Up 2022 and Beyond 7 แนวโน้มท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ 1.) The Grand Reunion – ออกเดินทางเพื่อกลับมาเจอกัน 2.) Sincerely Green – แบรนด์ต้องตั้งใจจริงกับความยั่งยืน 3.) Welcome to the Metaverse – โอกาสในโลกเสมือนจริง 4.) Innovation for a Betterment – นวัตกรรมที่เปลี่ยนให้โลกน่าอยู่ 5.) Crypto Tripo – เที่ยวด้ายคริสโต 6.) Workationer – งานได้ เที่ยวดี 7.) Collab not Combat - ร่วมคิด ร่วมขาย เทรนด์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้คือโอกาสที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ใหม่
ที่สำคัญสำหรับคนที่รู้ก่อน ไม่ใช่เพียงเพื่อจะได้ไม่ตกข่าว แต่เพื่อให้รู้ว่าโลกกำลังหมุนไปทางไหนจะได้ปรับตัวก่อนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจ และสามารถนำไปใช้วางเป้าหมายเพื่อกำหนดทิศทางการทำงานชัดเจนยิ่งขึ้น

 ทั้งนี้ สำหรับสมาชิกรับ Newsletter ส่งให้ทางอีเมล์ และสามารถติดตามข้อมูลแหล่งความรู้เชิงวิชาการด้านการตลาดท่องเที่ยว ความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรม แนวโน้มสถานการณ์ งานวิจัย สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ได้จาก www.tatreviewmagazine.com หรือ facebook.com/tatreviewmag

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.