สมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังร่วมกับมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมผุด “ศูนย์นวัตกรรมการกีฬาแห่งชาติ” นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ นายกสมาคมศิษย์เก่า

 


                                                                                        “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดเผยว่า “สมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์” มีบุคลากรที่มีความพร้อม มีความรู้ความสามารถ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถที่จะนำไปต่อยอดทางด้านนวัตกรรมการกีฬา เพื่อให้กีฬาของประเทศชาติมีความเป็นเลิศและส่งเสริมไปสู่ความเป็นกีฬาอาชีพได้อย่างยั่งยืน การนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาดำเนินการสร้างอุปกรณ์ช่วยฝึกสอน เพื่อพัฒนาทักษะกีฬาชนิดต่างๆ เช่นกีฬากอล์ฟ ยกน้ำหนัก ยิงปืน ฟุตบอล และอื่นๆ เป็นต้น เป็นการตอบสนองขีดความสามารถของนักกีฬาให้ไปสู่ความสามารถขั้นสูงได้

นายกสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล) กล่าวต่ออีกว่า “รูปแบบของนวัตกรรมการกีฬานี้ จะเป็นการวิจัยพัฒนา จัดทำแบบจำลองสถานการณ์จริง สร้างอุปกรณ์ช่วยฝึกทักษะกีฬาด้วยระบบหุ่นยนต์และกลไกไฟฟ้าต่างๆ สร้างอุปกรณ์การฝึกซ้อมและการแข่งขัน เพื่อลดการสั่งซื้อจากต่างประเทศ อันเป็นการช่วยลดต้นทุนการนำเข้าอุปกรณ์กีฬาจากต่างประเทศที่มีราคาสูง จะทำให้ประหยัดงบประมาณด้านกีฬาได้มากขึ้น เราสามารถจัดทำแพลตฟอร์มการฝึกซ้อมของนักกีฬาแต่ละท่านพร้อมสถิติที่ปรากฏผ่านศูนย์นวัตกรรมการกีฬาแห่งชาติ เพื่อเป็นฐานของศูนย์ข้อมูลลงในดาต้าเบส สมาคมกีฬาต่างๆสามารถค้นหาข้อมูลการฝึกซ้อมและสถิติต่างๆ ของนักกีฬาแต่ละท่านได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ซึ่งศูนย์นวัตกรรมการกีฬาแห่งชาตินี้ สามารถตอบสนองความต้องการของนักกีฬา ตอบสนองความต้องการของสมาคมกีฬา ตอบสนองความต้องการของการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกีฬาได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง รวมถึงด้านโภชนาการเพื่อการกีฬาอีกด้วย”

นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ กล่าวเพิ่มเติมว่า “รูปแบบของศูนย์นวัตกรรมการกีฬาแห่งชาตินี้ จะแบ่งออกเป็น ๓ ช่วงใน ๓ ปี พร้อมประเมินผลงานในทุกๆ ปี คุ้มค่ากับงบประมาณของรัฐอย่างแน่นอนเป็นไปตามยุทธศาสตร์กีฬาแห่งชาติของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในโอกาสนี้ต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมาธิการฯ ที่ผ่านงบประมาณมาตรงนี้ ขอบพระคุณนายกรัฐมนตรีที่เห็นความสำคัญแก่การสร้างศูนย์นวัตกรรมการกีฬาแห่งชาติ เพื่อให้การพัฒนากีฬาของชาติไปสู่ความเป็นเลิศและไปสู่ความเป็นกีฬาอาชีพได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง”


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.