แพ็กเกจตรวจยีนเช็กโอกาสก่อนเกิดโรค (Genetic Heart Screening)1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565

โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ (ซ.ศูนย์วิจัย) ขอเชิญท่านที่สนใจวางแผนดูแลสุขภาพในระยะยาว ร่วมไขรหัสพันธุกรรมเฉพาะบุคคลในดีเอ็นเอกับนวัตกรรมการแพทย์ ตรวจเช็กยีนก่อนเกิดโรค ค้นหาความผิดปกติของยีนเชิงลึก ใน แพ็กเกจตรวจเช็กยีนก่อนเกิดโรค (Genetic Heart Screening) ช่วยประเมินความเสี่ยงสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นและประเมินแนวโน้มที่เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในอนาคต รวมทั้งโรคที่เกิดขึ้นทางพันธุกรรม อาทิ โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Disease) ภาวะหัวใจห้องบนเต้นระริก (Atrial Fibrillation) โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Type 2 diabetes) โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) และภาวะไขมันในเลือดสูง (Dyslipidemia) ในราคา 14,500 บาท (ราคานี้รวมค่าแพทย์ผู้ป่วยนอก) ผลการตรวจใช้ระยะเวลาประมาณ 5 สัปดาห์ หลังทำการส่งตรวจ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและเข้ารับการตรวจ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565 ที่ เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์ โทร. 0 2755 1591 ชั้น 5 อาคาร R (Rehabilitation) คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ ชั้น 1 อาคาร H (โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ) โทร. 0 2310 3370 และศูนย์การรักษาแบบบูรณาการองค์รวม (Integrated Care Center) ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล (นัดหมายล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเข้ารับบริการ)

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.