เริ่มแล้ว! งาน“บุปผาราชินีพระพันปีหลวง” ยิ่งใหญ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ขนกองทัพศิลปิน นักแสดง นิทรรศการวันผ้าไทยแห่งชาติ นิทรรศการพรรณไม้พระนาม และพรรณไม้ที่ได้รับพระราชทานนาม สวนพฤกษานานาพรรณ และ CPOT น่าช้อป ตั้งแต่ 11-14 สิงหาคม 2566 ณ พาร์ค พารากอน ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน

 

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงาน “บุปผาราชินีพระพันปีหลวง” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายวัฒนธรรม ประชาชน สื่อมวลชนเข้าร่วม ณ พาร์ค พารากอน ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ ในพิธีเปิดมีการแสดงชุด “บุปผา แต้มศิลป์” โดยกลุ่มศิลปิน คิดบวกสิปป์ การแสดงชุด “พนาธาร” โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และมินิคอนเสิร์ต สุดา ชื่นบาน ศิลปินแห่งชาติ เปา ปาวลี และอลิศ The Golden Song นอกจากนี้ผู้เข้างานจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นิทรรศการ “วันผ้าไทยแห่งชาติ” นิทรรศการพรรณไม้พระนามและพรรณไม้ที่ได้รับพระราชทานนาม สวนพฤกษานานาพรรณ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทั่วประเทศ และการสาธิตงานศิลปะประดิษฐ์ ศิลปะตกแต่ง อาทิ การทำพวงมาลัยดอกมะลิ และดอกไม้ประดิษฐ์ การจัดดอกไม้และมาลัยเครื่องสด การจัดดอกไม้สด เป็นต้น


นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์และสืบสานสร้างสรรค์วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศมาอย่างยาวนาน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านอนุรักษ์ป่าเพื่อการรักษาต้นน้ำ สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพืชเศรษฐกิจ พืชอาหาร พืชสมุนไพรและไม้ดอกไม้ประดับ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ งานประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับดอกไม้ เพื่อช่วยสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นให้มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และด้วยพระปรีชาสามารถด้านงานประณีตศิลป์ที่เกี่ยวกับดอกไม้ ทรงสนับสนุนผลงานศิลปหัตถกรรมที่แสดงออกถึงความงดงามของดอกไม้ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ ที่งดงามของชาวไทย ดังนั้น วธ.ร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชนและภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ในชื่องาน “บุปผาราชินีพระพันปีหลวง” ระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 – 20.30 น. ณ พาร์ค พารากอน ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า สำหรับงาน “บุปผาราชินีพระพันปีหลวง” มีการแสดง“ดอกไม้ ดนตรี กวี ศิลป์” พบกับ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นิทรรศการวันผ้าไทยแห่งชาติ นิทรรศการพรรณไม้พระนามและพรรณไม้ที่ได้รับพระราชทานนาม สวนพฤกษานานาพรรณ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และดนตรีร่วมสมัย การแสดงของเหล่าศิลปิน ดารา นักแสดงคับคั่ง อาทิ ศิลปินแห่งชาติ สุดา ชื่นบาน/เปา เปาวลี/อลิศ The Golden Song/อิสร์ อิสรพงศ์/เอฟ รัฐพงศ์ The Golden Song /อนันต์ ไมค์ทองคำ / ดนตรีร่วมสมัย วง Mahidol University Jazz Big Band, แก้ม The Star / อาร์ม กรกันต์ / ภูมิ The Golden Song/ข้าวฟ่าง The Voice Thailand และศิลปะทราย (Sand Animation) โดยก้องเกียรติ กองจันดี และแฟชั่นโชว์ผ้าไทยร่วมสมัย ชุด "อัตลักษณ์พื้นถิ่น สู่ภูษาศิลป์ร่วมสมัย” โดย ธีระ ฉันทสวัสดิ์/เอก ทองประเสริฐ/สิริอร เฑียรฆประสิทธิ์/ทรงวุฒิ ทองทั่ว การสาธิตและการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจาก ทั่วประเทศ อาทิ ผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของใช้ ของตกแต่งบ้าน ฯลฯ

นางมยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายองค์กรสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาประเทศและยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น ศูนย์การค้าสยามพารากอน ในฐานะเป็นสถานที่ ที่มอบประสบการณ์เหนือความคาดหมายให้แก่ทุกคน ทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศ เป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทุกคน จึงร่วมกับ วธ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “ดอกไม้ ดนตรี กวี ศิลป์” เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณแก่สาธารณชนทั้งในและต่างประเทศให้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวาง”
ทั้งนี้ การจัดงานครั้งนี้ นำไปสู่การรักษาเอกลักษณ์ และรากวัฒนธรรมให้คงอยู่ และพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดมรดกศิลปวัฒนธรรม ก่อให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนสืบไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม 1765 หรือศูนย์การค้าสยามพารากอน โทร.0-2610-8000

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.