คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญแสดงความยินดีนักศึกษาสาขาวิศวกรรมการบิน

ผศ.ดร.ณรงค์ อภิรัตน์สกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) ร่วมแสดงความยินดีกับ สิรินธร์ กิจเจริญ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมการบิน หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี สำเร็จการสอบเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ (Multi Engine) ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.