วธ.ชูช่าง-อาหารเมืองเพชรบุรียกระดับเทศกาลสู่สายตานานาชาติ ชวนเที่ยวงาน “เทศกาลอาหารผสานศิลป์ เมืองเพชร เมืองสร้างสรรค์” สัมผัส เรียนรู้ วิถีเมืองเพชรบุรี เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของ UNESCO 4 - 5 สิงหาคม ณ จังหวัดเพชรบุรี

 

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า ตามที่ วธ.มุ่งขับเคลื่อนงานตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG รวมทั้ง ผลักดัน Soft Power ความเป็นไทยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างรายได้ และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ 5F โดยขับเคลื่อนงานเทศกาลประเพณีสู่ระดับโลก (Festival) ยกระดับเทศกาลประเพณีของไทยสู่ระดับนานาชาติ ล่าสุด กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี บูรณาการร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี สภาวัฒนธรรมอำเภอ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเพชรบุรี องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี และเครือข่ายวัฒนธรรมเมืองเพชร กำหนดจัดงานเทศกาลอาหารผสานศิลป์ เมืองเพชร เมืองสร้างสรรค์ Phetchaburi Creative City : Eat and Art Unlimited ระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2566ณ อาคารสถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปะร่วมสมัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กิจกรรมภายในมีการสาธิตงานช่างเมืองเพชร สู่การเป็นเมืองช่างแห่งสยามอย่างยั่งยืน นิทรรศการเมืองสร้างสรรค์ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารจากวัตถุดิบพื้นถิ่น โดย Chef's Table ภายใต้แนวคิด " อิ่ม รู้ ชูถิ่น" การสาธิตอาหาร อาทิ อาหารวัง อาหารวัด อาหารนวัตกรรมและอาหารชุมชน ตลาดวัฒนธรรมร่วมสมัยสไตล์พริบพรี/Workshop และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังมีงานมหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน อาหารผสานศิลป์ Eat & Art Unlimited ระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2566 ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีด้วย กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงและสาธิตศิลปวัฒนธรรม/อาหารพื้นบ้าน 8 อำเภอ การแสดงและสาธิตงานสกุลช่างเมืองเพชร การแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม CPOT สาธิตงานศิลปะร่วมสมัย นิทรรศการภาพถ่ายอาหารผสานศิลป์(ชมรมถ่ายภาพ) แสดงดนตรี และแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน นิทรรศการท่องเที่ยวชุมชน อพท. 8/ ททท.เพชรบุรีนิทรรศการอาหารสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นิทรรศการนวัตกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร นิทรรศการจากหน่วยงาน/สถานศึกษา ตลาดวัฒนธรรม และตลาดประชารัฐ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบุรี มีต้นทุนทางวัฒนธรรมสูง เป็นมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น นำมาพัฒนาต่อยอด สร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ อีกทั้งองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ประกาศให้จังหวัด “เพชรบุรี” เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์โลกด้านอาหาร ประจำปี 2564 (City of Gastronomy) หรือ UNESCO Creative Cities Network-UCCN โดยเป็น 1 ใน 49 เมืองจากทั่วโลกที่ได้รับประกาศเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ในปี 2564 ถือว่าจังหวัดเพชรบุรีมีวัตถุดิบชั้นเยี่ยมในด้านอาหาร ผนวกกับฝีมือการปรุงอาหารอันประณีตที่ถ่ายทอดจากอดีตสู่ปัจจุบัน การได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอาหารของราชสำนักและกลุ่มชาติพันธุ์ภายในท้องถิ่น ทำให้วิทยาการอาหารของเมืองเพชรมีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะซึ่งสะท้อนรากวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรีได้อย่างชัดเจนและโดดเด่นไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.