มิวเซียมสยาม ขอเป็นผู้แทนส่งมอบความรู้จากเพื่อนสู่เพื่อน


คุณสุขุมาล ผดุงศิลป์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) พร้อมคุณซองทิพย์ เสริมสวัสดิ์ศรี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาพื้นที่และงานบริการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมส่งต่อหนังสือที่มีผู้บริจาคเข้ากิจกรรมงาน อ่าน เล่น เห็น เรื่อง Friends of Museum Siam : Library Books Share  กิจกรรมที่ส่งมอบหนังสือให้กับห้องสมุดโรงเรียนในถิ่นห่างไกลและห้องสมุดชุมชน  ทั่ว-ประเทศ  จำนวนทั้งสิ้น 34 แห่ง

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.