สรุปภาพความสำเร็จการจัดงานแสดงสินค้ารักษ์โลก Thailand Local BCG Plus Expo 2023

 ปิดฉากความสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยสำหรับงานแสดงสินค้ารักษ์โลก Thailand Local BCG Plus Expo 2023 ที่จัดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

กระทรวงพาณิชย์ ส่งผลความตั้งใจที่จะผลักดันงานแสดงสินค้ารักษ์โลกหรือสินค้า Local BCG+ ให้กลายเป็นศูนย์กลางงานแสดงสินค้ารักษ์โลกในระดับภูมิภาคอย่างเต็มรูปแบบ โดยงาน Thailand Local BCG Plus Expo 2023 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในไทย ประสบความสำเร็จเหนือความคาดหมายมากไปกว่าเสียงตอบรับของจำนวนผู้ประกอบการที่มาร่วมจัดแสดงในงานกว่า 200 บูธ และจำนวนผู้มาเดินชมงานตลอด 3 วัน กว่า 10,000 คนและสามารถปิดดีลธุรกิจเฉียด 700 ล้านบาท เกินเป้าที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ ยังมีความสำเร็จอีกมากมายที่เกิดขึ้นภายในงานที่กลายเป็นต้นแบบงานแสดงสินค้ารักษ์โลกที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ อาทิการเลือกจัดงานแสดงสินค้าผ่านสถานที่จัดงานใหม่ ด้วยภาพลักษณ์ของศูนย์สิริกิติ์โฉมใหม่ที่มีความทันสมัยจึงสะท้อนภาพลักษณ์ของงาน Thailand Local BCG Plus Expo 2023 ที่ตั้งใจขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ และหากดูจากบรรดาแบรนด์หน้าใหม่ที่เข้าร่วมงานในปีนี้รวมถึงผู้ที่มาเดินงาน ถือว่าประสบความสำเร็จในการเลือกสถานที่อย่างมากตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลก โดยธีมงานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Be the Change Generation รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม” ซึ่งสอดคล้องไปกับที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการขับเคลื่อน ‘BCG Model’ เป็นวาระแห่งชาติ จึงเป็นที่มาของแนวคิดส่งเสริมและสร้างความตระหนักในการทำการตลาดแบบยั่งยืน เสียงตอบรับจากผู้มาเดินงานส่วนใหญ่บอกว่าได้เห็นไอเดียการสร้างสรรค์สินค้าและธุรกิจในแนวทางที่ยั่งยืนมากขึ้น จากเทรนด์สินค้าที่ต้องคำนึงตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตที่ตอบโจทย์ Function ของผู้บริโภคและคิดมาแล้วว่าสินค้าจะสามารถนำไป Recycle หรือ Upcycling ได้อย่างแน่นอน เพื่อให้ได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพสู่มือผู้บริโภค และนี่ถือว่าเป็นการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนของแบรนด์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในอนาคต


ปรับโซน! ให้ตรงกับความต้องการตลาดมากขึ้น บนพื้นที่ กว่า 5,000 ตารางเมตร กว่า 200 บูธ (คัดเลือกจากผู้สมัครกว่า 400 บริษัท) แบ่งคูหาและการจัดพื้นที่ออกเป็น 3 โซน ได้แก่  1. โซนสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม 2. โซนสินค้าไม่ใช่อาหาร และ 3. โซนสินค้าบริการและอื่นๆ เพื่อให้เห็นถึงความหลากหลายของสินค้ามากขึ้น และยังอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาเดินงานสามารถเลือกเดินในโซนที่สนใจอย่างง่ายดาย 

โอกาสเติบโตในธุรกิจสินค้ารักษ์โลก การจัดงานครั้งนี้ทางผู้จัดตั้งใจให้ผู้ที่ต้องการมาเพื่อเจรจาธุรกิจสามารถปิดดีลให้ครบทุกมิติ จึงมีทั้งบูธสำหรับให้คำปรึกษาจับคู่ธุรกิจ และผู้ประกอบการที่มาร่วมงานก็คัดสรรมาแล้วมาจะมีทั้งรูปแบบธุรกิจ วัตถุดิบ และดีลดีๆ ที่มีเฉพาะงานนี้เท่านั้น ผลจากการเจรจาการค้าพบว่ามีผู้ซื้อ (Buyers) เข้าร่วม จำนวน 80 ราย (จาก 38 บริษัท) และ ผู้ขายผลิตภัณฑ์ (Sellers) เข้าร่วมทั้งหมด 150 ราย เกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ทั้งสิ้น 329 คู่ มูลค่าคาดการณ์การค้าที่เกิดขึ้นจากการเจรจาธุรกิจรวมทั้งสิ้น 690,216,280.00 บาท แบ่งเป็นมูลค่าสั่งซื้อทันทีประมาณ 24,685,000.00 บาท และ มูลค่าคาดการณ์คำสั่งซื้อระยะเวลา 1 ปี ประมาณ 665,531,280.00 บาท

แรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จของสินค้า Local BCG+ อีกหนึ่งไฮไลท์ของงานที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าขมงานอย่างมาก คือ กิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการด้านการพัฒนาตลาดสินค้า Local BCG+ ใน หัวข้อ “แรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จของสินค้า Local BCG+ พร้อมผลักดันอัตลักษณ์ไทยทันสมัยอย่างยั่งยืน” และ “เรียนรู้วิธีชูสินค้า Local BCG+ สร้างตัวตนแบรนด์ให้ชัด พร้อมการจัดเต็มทุกตลาด” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากมายในหลากหลายอุตสาหกรรม

Exhibitors ยกให้เป็นงานแสดงสินค้าอีกหนึ่งงานที่มีการบริหารจัดการที่ดี ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามีการจัดการที่ดีตั้งแต่การจัดโซนร้านค้าการให้คำแนะนำในการจัดบูธ รวมถึงการที่กระทรวงพาณิชย์เชิญกลุ่มผู้ซื้อรายใหญ่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมาทำการซื้อขายในงานเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการปิดดีลดีๆได้มากมาย 

ความสำเร็จในครั้งนี้เป็นเพียงก้าวแรกของการดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้ารักษ์โลกLocal BCG+ที่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับฝั่งผู้ผลิตผู้ซื้อและประชาชนในฝั่งของผู้บริโภคอย่างแท้จริงโดยในส่วนของผู้ประกอบการสินค้า Local BCG+ นั้น สามารถกระจายสินค้าออกสู่ตลาดได้ รวมถึงยังได้รับคำสั่งซื้อล็อตใหญ่จากภาคเอกชนหรือกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่เพื่อส่งสินค้าให้ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นการช่วยผู้ประกอบการ SMEs และชุมชนให้มีรายได้ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงช่วยต่อยอดธุรกิจให้ดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังต่อยอดพัฒนาผู้ประกอบการขนาดเล็กให้ก้าวสู่การเติบโตอย่างมั่นคง

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมการจัดงานครั้งต่อไปได้ทาง Facebook : Local BCG+


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.