วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม วธ. น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดมหกรรมศาสนิกสัมพันธ์ 5 ศาสนา เผยแพร่ 10 บทเพลงเทิดพระเกียรติ “คีตามาลัย เทิดไท้พระพันปี ชวนชมไฟประดับยามค่ำคืน ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พร้อมชวนแม่ลูกเที่ยวงาน “บุปผาราชินีพระพันปีหลวง” 11-14 ส.ค.นี้ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยพร้อมเพรียงกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย การจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ ตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์ ประดับธงชาติคู่กับธงตราสัญลักษณ์ พร้อมประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน การจัดทำสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเผยแพร่ จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคลเผยแพร่ทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน การลงนามถวายพระพรชัยมงคลภายในหน่วยงานหรือทางเว็บไซต์ รวมถึงสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และการจัดกิจกรรมการประกวด อาทิ การขับร้องเพลง เรียงความ บทกลอน ภาพถ่าย คลิปวิดีโอ กล่าวสุนทรพจน์หรือประเภทอื่นๆ ในหัวข้อเกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติ ความรักของแม่ เป็นต้น 

นอกจากนี้ ในส่วนของหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ กรมการศาสนาจัดงานมหกรรมศาสนิกสัมพันธ์ฯ “มหัศจรรย์ประทีปแห่งศรัทธามหาบารมี” ระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย อาคารหอศิลป์แห่งชาติ และลานวัฒนธรรมสร้างสุข กระทรวงวัฒนธรรม ในส่วนของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และศิลปินกลุ่มนักประพันธ์เพลงจิตอาสา ตามโครงการบทเพลงเทิดพระเกียรติ “คีตามาลัย เทิดไท้พระพันปี บทเพลงเทิดพระเกียรติถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการถ่ายทอดเรื่องราวอันซาบซึ้งประทับใจและเป็นที่จดจำของปวงชนชาวไทยเกี่ยวกับพระองค์ท่าน จำนวน 10 บทเพลง อาทิ บทเพลงไหมแพรวา บทเพลงสุดหัวใจ บทเพลงปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ บทเพลงโพธิ์ทองของปวงไทย บทเพลงพ่อเป็นน้ำแม่เป็นป่า บทเพลงภาพพันปี บทเพลงคนโขน บทเพลงกายเราคือเสาหลัก บทเพลงศิลปาชีพ บทเพลงกางเขนแดงหัวใจขาว โดยสามารถรับชมได้ที่ เพจ คีตามาลัยเทิดไท้พระพันปี และ youtube สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รวมถึงกรมศิลปากร จัดประดับไฟโบราณสถาน Sukhothai World Heritage Light Up Night ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมโบราณสถานยามค่ำคืน ณ โบราณสถานภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย นิทรรศการภาพจากหนังสือ “พระมาลาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี กิจกรรมสร้างอาชีพ เสริมชุมชน : ผลิตภัณฑ์ผ้าไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า เป็นต้น


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า วธ.ยังได้จับมือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12  สิงหาคม 2566 ในชื่องาน “บุปผาราชินีพระพันปีหลวง” ภายใต้แนวคิด “ดอกไม้ ดนตรี กวี ศิลป์” เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณแก่สาธารณชนทั้งในและต่างประเทศให้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวาง” ระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 - 20.30 น. ณ พาร์ค พารากอน ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายในงานมีกิจกรรม อาทิ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นิทรรศการ “วันผ้าไทยแห่งชาติ” นิทรรศการพรรณไม้ในพระนามและพรรณไม้ที่ได้รับพระราชทานนามและการจัดแสดงสวนดอกไม้นามพระราชทาน การแสดงศิลปวัฒนธรรมและดนตรีสากลและขับร้องเพลงโดยกรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและศิลปินรับเชิญ ได้แก่ สุดา ชื่นบาน ศิลปินแห่งชาติ เปา เปาวลี อลิศ THE GOLDEN SONG นัน อนันต์ ไมค์ทองคำ อิสร์ อิสรพงศ์ เอฟ รัฐพงศ์ THE GOLDEN SONG การแสดงคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย (TYC) การแสดงของวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย (TYW) และการแสดงนาฏศิลป์ไทย 4 ภาค จากสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) จากชุมชนทั่วประเทศ อาทิ ผ้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของใช้ ของตกแต่งบ้าน ฯลฯ การสาธิตการทำพวงมาลัยดอกมะลิและดอกไม้ประดิษฐ์ใส่กระถาง สาธิตการจัดดอกไม้ มาลัยเครื่องสด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม 1765

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.