ปลัด วธ. เปิดงานวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ปี 66 “พลังเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง ร่วมสร้างสรรค์สังคมสู่การเปลี่ยนแปลง” ส่งเสริมกลุ่มชาติพันธุ์ นำมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ชุมชนชาติพันธุ์อย่างยั่งยืนวันที่ 9 สิงหาคม 2566 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 “พลังเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง ร่วมสร้างสรรค์สังคมสู่การเปลี่ยนแปลง” โดยมีนายโจนาธาน เดล คิงส์ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย นายเกรียงไกร ชีช่วง ประธานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ผู้แทนศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ผู้แทนสถานทูตสหรัฐอเมริกา นักวิชาการ วิทยากร กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง เครือข่ายเด็กและเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 

ในการนี้ ภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมสานฝันและความหวังของเด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง ซึ่งเครือข่ายเด็กและเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง ได้นำเสนอพื้นที่การปฏิบัติการที่ดีและยื่นข้อเสนอต่อปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และมีกิจกรรมเสวนาสาธารณะ กิจกรรมนำเสนออัตลักษณ์และวิถีวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองร่วมสมัย กิจกรรมรณรงค์ของเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง นวัตกรรมอาหารชนเผ่าพื้นเมือง การแสดงชุดแต่งกายชนเผ่าพื้นเมือง และการแสดงศิลปะดนตรีและวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นต้น
ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์มาโดยตลอด จึงได้มีนโยบายในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยการให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์และสนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์ นำมรดกภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนชาติพันธุ์อย่างยั่งยืน

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.