สนค. เดินหน้าปรับโฉมห่วงโซ่อุปทาน CLMVT เชื่อมโยงอย่างยั่งยืน

 

สนค. จัดกิจกรรมการสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “CLMVT Forum 2023: Reshaping Supply Chains for Sustainability & Carbon Reduction” ภายใต้แนวคิด การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นไปที่สินค้าศักยภาพ 3 รายการ ได้แก่ สินค้าอาหาร สินค้ายานยนต์ สินค้ายางและผลิตภัณฑ์ยาง

งาน “CLMVT Forum 2023 : Reshaping Supply Chains for Sustainability & Carbon Reduction” จะจัดขึ้นในวันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในรูปแบบไฮบริด ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ นนทบุรี และทางแพลตฟอร์มออนไลน์ (Zoom) โดยได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา พร้อมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแสดงวิสัยทัศน์ เกี่ยวกับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของสินค้าศักยภาพ 3 รายการ งานสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือเพื่อการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานสินค้าศักยภาพของ CLMVT ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างเครือข่ายระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศ CLMVT เพื่อยกระดับความร่วมมือในการพัฒนาด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายในงานมีการเสวนาหัวข้อ “ข้อมูลกฎระเบียบและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศ CLMVT และคู่ค้าที่สำคัญ” และ “การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต” นอกจากนี้ มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “โอกาสในอนาคต : การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีการลดการปล่อยคาร์บอน” ในสินค้าศักยภาพ 3 รายการ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Transition ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญของกลุ่มประเทศ CLMVT 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 และสอบถามรายละเอียดการจัดงานเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิลาสินี เบอร์โทรศัพท์ 084-475-1286 และคุณปัณณทัต เบอร์โทรศัพท์ 061-545-7788 หรือ อีเมล์ : fern.virasine@gmail.com or pannatatkamolbhop@gmail.com หรือสแกน QR Code

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.