นักท่องเที่ยวแห่ทำพวงมาลัยดอกมะลิให้แม่- ด้านศิลปิน อิสร์ อิสรพงศ์, เอฟ รัฐพงศ์ The Golden Song และนัน อนันต์ ไมค์ทองคำ ร้องเพลงฉลองวันแม่ในงาน “บุปผาราชินีพระพันปีหลวง” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ พาร์ค พารากอน ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน

 

บรรยากาศเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และนางสุภัทร กิจเวช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชมงาน “บุปผาราชินีพระพันปีหลวง” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งจัดขึ้นเป็นวันที่ ๒ ณ ลานพาร์ค พารากอน ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน


บรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงค่ำมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าชมงานเป็นจำนวนมาก ได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นิทรรศการ “วันผ้าไทยแห่งชาติ” นิทรรศการพรรณไม้พระนามและพรรณไม้ที่ได้รับพระราชทานนาม สวนพฤกษานานาพรรณ เลือกซื้อสินค้าจากผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทั่วประเทศกว่า ๓๐ บูธ นอกจากนี้ ผู้เข้าชมงานยังให้ความสนใจร่วมกิจกรรมการสาธิตงานศิลปะประดิษฐ์ ศิลปะตกแต่ง ได้แก่ การทำพวงมาลัยดอกมะลิ และดอกไม้ประดิษฐ์  การจัดดอกไม้สด รวมทั้งชมการบรรเลง - ขับร้องจากวงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร และการขับร้องเพลงจากศิลปินรับเชิญ ได้แก่ อิสร์ อิสรพงศ์ เอฟ รัฐพงศ์ The Golden Song และนัน อนันต์ ไมค์ทองคำ


ทั้งนี้ การจัดงาน “บุปผาราชินีพระพันปีหลวง” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ - ๒๐.๓๐ น. ณ พาร์ค พารากอน ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศมาอย่างยาวนาน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านอนุรักษ์ป่าเพื่อการรักษาต้นน้ำ สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพืชเศรษฐกิจ พืชอาหาร พืชสมุนไพรและไม้ดอกไม้ประดับ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ งานประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับดอกไม้ เพื่อช่วยสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นให้มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และด้วยพระปรีชาสามารถด้านงานประณีตศิลป์ที่เกี่ยวกับดอกไม้ ทรงสนับสนุนผลงานศิลปหัตถกรรมที่แสดงออกถึงความงดงามของดอกไม้ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ ที่งดงามของชาวไทยไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.