งานแถลงข่าวงานเดิน-วิ่งการกุศล"วิ่งสนุกปลูกปัญญา ครั้งที่ 2" (2'd Run Fun Fund) วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมหทัยนเรศวร์ ชั้น 7


มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมงานเดิน-วิ่งการกุลมินิมาราธอน "วิ่งสนุกปลูกปัญญา ครั้งที่ 2 (2nd Run Fun Fund) วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 05.30 น. ณ สวนพุทธมณฑล ศาลายา จังหวัดนครปฐม จัดโดย มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 


โดย ดร.สายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้ชี้แจงว่ามูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ก่อตั้งมาตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 โดยให้บริการแก่คนพิการทางสติปัญญาในด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านต่าง ๆ และฝึกอาชีพตลอดทั้งจัดสวัสดิการ ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ให้บริการทั้งหมด 11 แห่ง ตั้งอยู่ในส่วนกลาง 6 แห่ง และในส่วนภูมิภาคอีก 5 แห่ง และกำลังดำเนินการจัดตั้งเพิ่มขึ้นอีก 3 แห่ง คือ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก สระบุรี และปัตตานี โดยในส่วนของจังหวัดปัตตานีสามารถให้บริการผู้พิการทางสติปัญญาที่นับถือทั้งศาสนาพุทธและอิสลาม โดยรวมจะสามารถรองรับผู้พิการทางสติปัญญาทุกระดับวัยและระดับความพิการ ได้จำนวน 800 - 900 คน นอกจากนั้นยังได้ขยายการบริการลงสู่ชมชน โดยให้การอบรมความรู้แก่ผู้ปกครองและอาสาสมัครตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมทั้งจัดหาสวัสดิการให้แก่ผู้ที่มีฐานะยากจนทั้งประจำและเป็นครั้งคราว ปีละไม่น้อยกว่า 5,000 ราย


การดำเนินงานของมูลนิธิฯ นับว่าได้ช่วยแบ่งเบาภาระของภาครัฐและสังคมได้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ทุนในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ อาศัยจากการรับบริจาคเป็นส่วนใหญ่ ในแต่ละปีจะใช้งบประมาณราว 60 ล้านบาทดังนั้นคณะกรรมการมูลนิธิฯ จึงได้จัดกิจกรรม น้อง ๆ ชวน "เดิน-วิ่งสนุกปลูกปัญญา ครั้งที่2 (2nd Run Fun Fund 2) ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สวนพุทธมณฑล ศาลายา เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ 
การแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศลมินิมาราธอนครั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ ทั้งประเภทชายและหญิง  โดยแบ่งเป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร จึงขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เลขที่ 362 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-215-0781-5 

e-mail : fmrth@hotmail.com 

ID L ine : 095-5506812 หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ www.fanaticrun.com
การจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน และได้รับความกรุณาจากผู้มีอุปการคุณให้การสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์หลัก ดังนี้
1. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
2. บริษัท ทีโอเอ โดฟเคม-อินดัสตรีส์ จำกัด (TOA)
3. บริษัท Apollo (Thailand) จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจนำมันหล่อลื่น ยี่ห้อ Idamitsu
4. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
5. บริษัท เซ็นทรัล กรุ๊ป จำกัด
6. บริษัท ถุงเท้า ท.ไทยรุ่ง จำกัด ผู้ผลิตถุงเท้า Socksy
7. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
นอกจากนี้ยังมีบริษัทห้างร้านและบุคคลต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนเป็นอย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.