NT ร่วมกับ depa จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสำหรับการเสนอแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ” ให้กับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อต่อยอดความรู้มุ่งเป้าสู่ Smart City

เมื่อวันที่ 24 และ 25 มกราคม 2567 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสำหรับการเสนอแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ” ให้กับส่วนการปกครองท้องถิ่นพื้นที่ จ.กรุงเทพมหานครฯ และปริมาณฑล สถานที่จัดงาน ณ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (สาขาแจ้งวัฒนะ) โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญร่วมพูดคุยถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีทั้งจาก depa และ NT หวังต่อยอดความรู้ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่น นำไปจัดเตรียมแผนสำหรับการยื่นขอรับการสนับสนุนให้เป็นเมือง Smart City

คุณสมยศ ธนพิรุณธร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 1 บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) กล่าวว่า “ทาง NT มีความมุ่งหวังที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการติดอาวุธความรู้ในด้านเทคโนโลยีให้กับกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่น นำไปพัฒนาต่อยอดการกำหนดแผนงานต่าง ๆ ของพื้นที่เมือง ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในการสร้างและพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City อย่างยั่งยืน โดยทาง NT พร้อมร่วมเป็นพาร์ทเนอร์หลักในการสนับสนุนทุกหน่วยงาน ด้วยทรัพยากรทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงบุคคลากรที่มีประสบการณ์และความรู้ในการทำงานร่วมกับภาครัฐทั้งในระดับประเทศและส่วนการปกครองท้องถิ่นในพื้นที่”

สำหรับงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจ ถึงวิธีการเสนอแผนและการจัดทำเอกสาร เพื่อยื่นขอรับตราสัญลักษณ์และการสนับสนุนให้เป็นเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City โดยเน้นให้ผู้ร่วมสัมมนา ได้รับประสบการณ์จริง ผ่านการลงมือทดลองร่างแผนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ยังมีการแนะนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ จาก NT และพันธมิตรที่ตอบโจทย์ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะได้ต่อไป

ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นนท์ อัครประเสริฐกุล ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่มีประโยชน์ ได้ร่วมส่งต่อความรู้และประสบการณ์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่น เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญที่จะช่วยพัฒนาเมืองในด้านต่าง ๆ และทำให้กลายเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน หวังว่าทุกท่านจะได้นำประสบการณ์ที่ดีใน 2 วันนี้ ไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่และหน่วยงานของท่านต่อไป”

ทาง NT หวังว่าการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จะช่วยต่อยอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและช่วยส่งเสริมการพัฒนาเมืองให้เป็น Smart City ได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจกิจกรรมสัมมนาดี ๆ และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ โดยบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ (NT) สามารถติดตามได้ที่ https://www.facebook.com/NT.bkkshop หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Line official : @NTSMEsolutionBKK

 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.