วธ.เปิดรับผู้ประกอบการ-สมาคมด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เข้าร่วมโรดโชว์งานตลาดภาพยนตร์และโทรทัศน์นานาชาติฮ่องกง ปี 67 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 มกราคมนี้

 

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า  กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์  11 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เช่น  ภาพยนตร์ ละครและซีรีส์  อาหาร ท่องเที่ยว ศิลปะ เฟสติวัล เพื่อสนับสนุน Thailand Creative Content Agency  (THACCA) ของรัฐบาล และวธ.มีภารกิจในการส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในต่างประเทศ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ได้นำผลงานไปเผยแพร่และจัดจำหน่ายในระดับนานาชาติ รวมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรในตลาดอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในต่างประเทศ  จึงเปิดรับสมัครผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของไทย เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในต่างประเทศ (Roadshow) ประจำปี 2567 ณ งานตลาดภาพยนตร์และโทรทัศน์นานาชาติฮ่องกง ประจำปี 2567 (Hong Kong International Film & TV Market (FILMART) 2024) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 14 มีนาคม 2567

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า วธ.รับสมัครผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของไทย ผู้สนใจเข้าร่วมงานตลาดภาพยนตร์และโทรทัศน์นานาชาติฮ่องกง ประจำปี 2567 ใน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. นิติบุคคลด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 2. สมาคมด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ และ3.นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์  โดยสแกน QR Code ใบสมัคร และส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐาน และข้อมูลผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 26 มกราคม 2567 ไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ fav.mculture@gmail.com ภายในวันที่ 26 มกราคม 2567 และส่งเอกสารตัวจริงไปยังกองภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 จะประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผ่านช่องทางออนไลน์เฟซบุ๊กกองภาพยนตร์และวีดิทัศน์ และเฟซบุ๊ก content Thailand ทั้งนี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งสองเพจเฟซบุ๊ก และสอบถามรายละเอียดที่กองภาพยนตร์และวีดิทัศน์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โทร.02 209 3519-20 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.