นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗

 

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เรียนดี มีความสุข” “จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน” เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชนทั้งทางร่างกายและจิตใจ สร้างความตระหนักในสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบและระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม รวมทั้งยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมบูรณาการเชื่อมโยงกับนโยบายการศึกษา โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเด็กและเยาวชน พ่อแม่ ผู้ปกครองเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯโดยในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม โดยมี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ เด็กและเยาวชน เข้าร่วมทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมจัดกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์การทำเทียนเจลกิจกรรมระบายสีและกิจกรรมนันทนาการ เล่นเกม ตอบคำถามชิงรางวัลมากมาย 
ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.