วธ. มอบหนังสือหายาก “ปกีรณำพจนาดถ์และอนันตวิภาค” ให้นายกรัฐมตรี- ครม. เผยแพร่ความรู้คำศัพท์ในภาษาไทย พร้อมชวนชมคลิป 19 สถานฑูตประจำประเทศไทย สร้างสีสัน พูดไทย ร่วมรณรงค์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

 วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า เนื่องในวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ดำเนินการจัดงานเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทรงงาน เพื่อสืบสาน รักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริ ด้านภาษาไทยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงเพื่อกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชนชาวไทย ตลอดจนสถาบันการศึกษา องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตระหนักในความสำคัญของภาษาไทยและใช้ให้ถูกต้อง ในโอกาสนี้ทาง วธ. โดยกรมศิลปากร ได้มอบหนังสือ “ปกีรณำพจนาดถ์และอนันตวิภาค” ให้กับนายกรัฐมนตรี และครม. ด้วย 


นายอิทธิพล กล่าวต่อไปว่า หนังสือแบบเรียน “ปกีรณำพจนาดถ์และอนันตวิภาค” (ปะ-กี-ระ-นำ-พด-จะ-นาด-และ-อะ-นัน-ตะ-วิ-พาก) เป็นหนังสือแบบเรียนนี้เป็นผลงานของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) แต่งขึ้น สำหรับใช้เป็นแบบเรียนภาษาไทยเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิรูประบบการศึกษาไทย แบบเรียนปกีรณำพจนาดถ์ เป็นเพลงยาวอธิบายคำภาษาไทยที่จำเป็นต้องอธิบายเป็นพิเศษ เช่น คำพ้อง คำที่กำหนดวิธีการอ่านเขียน คำที่มีความหมายต่างไปจากภาษาต้นทาง ฯลฯ และแบบเรียนอนันตวิภาค เป็นแบบเรียนคำศัพท์ภาษาไทย โดยจำแนกหมวดหมู่ตามภาษาต้นทาง เช่น สยามพากย์ (คำภาษาไทย) กัมพุชพากย์ (คำที่มาจากภาษาเขมร) มคธพากย์และสังสกฤษฎพากย์ (คำที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต) ฯลฯ เป็นหนังสือที่ให้ความรู้คำศัพท์ในภาษาไทย เป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าทางอักษรศาสตร์และเป็นหนังสือเก่าที่หาต้นฉบับได้ยาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ วธ. ได้รับความร่วมมือจากทางสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย จัดทำวีดิทัศน์ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยด้วย โดยปีนี้เป็นที่น่ายินดีว่ามีสถานเอกอัครราชทูตที่เข้าร่วมกิจกรรม 19 ประเทศ ประกอบด้วย  1. สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรกัมพูชาประจำประเทศไทย 2. สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย 3. สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทย 4. สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโคลอมเบียประจำประเทศไทย 5. สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกัวเตมาลาประจำประเทศไทย 6. สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย 7. สถานเอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย 8. สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย 9. สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย 10. สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย 11. สถานเอกอัครราชทูตรัฐคูเวตประจำประเทศไทย 12. สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย 13. สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐเม็กซิโกประจำประเทศไทย 14. สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไท 15. สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐปานามาประจำประเทศไทย 16.สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทย 17. สถานเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย 18. สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเตประจำประเทศไทย 19. สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โดย 


วธ.ขอขอบคุณสถานเอกอัครทูตต่างประเทศที่ได้ให้ความร่วมมือในโอกาสดังกล่าว และได้นำเผยแพร่ทุกช่องทางเพื่อร่วมรณรงค์การใช้ภาษาไทยด้วย 

https://youtu.be/k05RpRLpUrs

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.