กระทรวงวัฒนธรรม สืบสานพระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ร่วมปลูกต้นจามจุรี (ทรงปลูก) ๒ ต้น เป็นสัญลักษณ์แห่งความภักดี ณ ลานวัฒนธรรมสร้างสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 

เมื่อเร็วๆ นี้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานโครงการรักษ์จามจุรี (ทรงปลูก) โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ ลานวัฒนธรรมสร้างสุข กระทรวงวัฒนธรรม  

  ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมปลูกต้นจามจุรีคนละ ๑ ต้น และร้องเพลงอุทยานจามจุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม

เนื่องด้วยเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๐๕ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนิน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระราชทานต้นจามจุรีและทรงปลูกด้วยพระองค์เอง จำนวน ๕ ต้น ทางชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๑๘ หรือ CU18 จึงจัดทำโครงการ “รักษ์จามจุรีทรงปลูก” เพื่อให้ต้นจามจุรี (ทรงปลูก) คงอยู่ “เป็นเครื่องเตือนใจตลอดกาล” โดยการขยายพันธุ์ต้นลูกจามจุรีทรงปลูก ให้แผ่กระจายออกไปสร้างความร่มเย็นทั่วราชอาณาจักร โดยได้ขอความร่วมมือหน่วยงาน องค์การ สถาบันการศึกษา ในทุกจังหวัด สนับสนุนการปลูกต้นจามจุรี (เพาะจากเมล็ดพันธุ์ต้นทรงปลูก) ในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ต้นจามจุรีงอกงามเติบโตสูงใหญ่แผ่กิ่งก้านสร้างความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ได้สนับสนุนโครงการรักษ์จามจุรี (ทรงปลูก) ร่วมปลูกต้นจามจุรี (ทรงปลูก) จำนวน ๒ ต้น ที่ได้มาจากเมล็ดพันธุ์ของต้นจามจุรี (ทรงปลูก) ณ ลานวัฒนธรรมสร้างสุข กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อร่วมสืบสาน พระปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และด้วยความตระหนักในคุณค่าความสำคัญของการปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยแก้ปัญหาโลกร้อน สอดคล้องกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs17) ขององค์การสหประชาชาติ และสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.