เดินหน้าเต็มกำลัง กับหลักสูตรอบรมสร้างอาชีพ “บ้านเคหะสุขประชา” ภายใต้นโยบาย “สร้างบ้าน สร้างเศรษฐกิจ เพื่อชีวิตสุขประชา”


“สร้างบ้าน สร้างเศรษฐกิจ เพื่อชีวิตสุขประชา” นโยบายสำคัญที่มาพร้อมกับวันแรกที่บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้ภารกิจจัดทำโครงการบ้านเช่าจำนวน 100,000 หน่วย ซึ่งที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีความคืบหน้าเป็นอย่างดี จากโครงการนำร่องที่แล้วเสร็จไปแล้วของ ‘บ้านเคหะสุขประชา ฉลองกรุง’ และ ‘บ้านเคหะสุขประชา ร่มเกล้า’ จำนวน 302 หน่วย และ 207 หน่วย ตามลำดับ


เป้าหมายหลักของผู้เช่าอาศัยในโครงการบ้านเคหะสุขประชา คือกลุ่มครัวเรือนเปราะบางที่มีรายได้น้อยเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตัวเอง ยกระดับฐานรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมไปถึงสนับสนุนเพื่อพัฒนาผู้เช่าในโครงการ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างมูลค่าเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศในระยะยาว ทำให้ภารกิจที่สำคัญไม่แพ้การพัฒนาที่อยู่อาศัย คือโจทย์การสร้างอาชีพ ภายใต้ 6 รูปแบบอาชีพหลักที่เหมาะสมกับพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย เกษตรอินทรีย์, ปศุสัตว์, ตลาด, อุตสาหกรรมขนาดเล็ก, ศูนย์การค้าปลีกค้าส่ง และการบริการในชุมชน ซึ่งถือเป็นช่องทางสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับลูกบ้านเคหะสุขประชา และในระยะเวลา 2 ปีมานี้ ฉากหลังของการพัฒนาอาชีพ ได้ถูกรับผิดชอบโดยหนึ่งในหน่วยงานย่อยที่มีชื่อว่า “ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจสุขประชา” หรือ DEET ที่ทำหน้าที่ในการจัดการจัดอบรมหลักสูตรสร้างเนื้อหาที่จำเป็นต่อการพัฒนาด้านทักษะความรู้ ต่อยอดสู่การสร้างรายได้ครัวเรือนที่มั่นคง โดยในเวลาไม่นานได้มีการจัดอบรมที่สร้างอาชีพสำเร็จไปแล้วเป็นจำนวนมาก และในปี 2566 นี้ ยังได้มีการจัดอบรมหลักสูตรคุณภาพไปแล้วมากมาย โดยแต่ละหลักสูตรต่างมุ่งเน้นพัฒนาประสิทธิภาพและความสามารถของผู้เข้าอบรม เพื่อนำไปสู่การสร้างรายแบบยั่งยืนอย่างแท้จริง


ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจสุขประชา ได้วางหลักสูตรโดยมุ่งเน้นความต้องการที่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรให้ความรู้ในด้านอาชีพอย่าง หลักสูตรอบรมกาแฟโมก้าพอท, หลักสูตรอบรม E-Payment และการบริหารจัดการต้นทุนและหนี้, หลักสูตรอบรมการขายของออนไลน์, หลักสูตรอบรมการทำแซนด์วิช, หลักสูตรการชงเครื่องดื่ม และอีกมากมาย ที่ล้วนได้รับการสนับสนุนจากวิทยากรมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงานจริง มาร่วมมอบความรู้ แชร์ประสบการณ์ และวิธีการสร้างผลสำเร็จที่ครอบคลุม ซึ่งนับเป็นการผลักดันเส้นทางอาชีพที่ตอบโจทย์และเหมาะสมกับตัวผู้เข้าอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่สำคัญศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจสุขประชา ยังได้พัฒนาหลักสูตรเสริมรากฐานของประเทศเกษตรกรรม พร้อมทั้งสอดคล้องต่อรูปแบบอาชีพหลักของบ้านเคหะสุขประชา อย่าง การอบรมในหลักสูตรปลูกผักในพื้นที่จำกัด ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์กับโครงการทั้งในแง่ตัวบุคคลและพื้นที่ นั่นคือกลุ่มผู้เช่าใน 2 โครงการนำร่อง โดยเฉพาะกลุ่มผู้เช่าสูงอายุและกลุ่มผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่พอดูแลตัวเองได้ที่รักและสนใจในอาชีพเกษตรอินทรีย์ ที่จะสามารถประกอบอาชีพได้จากที่พักอาศัย และสามารถนำผลผลิตมาบริโภคเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน รวมถึงนำมาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้เสริมอีกทาง โดยในการอบรมจะครอบคลุมเนื้อหาทั้งในด้านเทคนิคและวิธีการเลือกปลูกพืชที่เหมาะสม รวมไปถึงการใช้ประโยชน์สูงสุดจากพื้นที่ที่จำกัด ภายหลังจาก 2 โครงการนำร่องอย่างฉลองกรุงและร่มเกล้าเปิดให้เข้าอยู่อาศัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็นับเป็นเวลาเดียวกับที่ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจสุขประชา ได้เดินหน้าจัดอบรมหลักสูตรที่ต่อเนื่องและมีคุณภาพ จนประสบผลสำเร็จ สามารถพัฒนาทักษะ ทั้งในอาชีพที่เป็นรูปแบบหลัก และอาชีพทางเลือกเสริมอื่น ๆ ได้อย่างหลากหลาย นับเป็นการแสดงความพร้อมเดินหน้าสนับสนุนให้เกิดอาชีพและรายได้มั่นคง พร้อมยกระดับชีวิตที่ดีขึ้นในกลุ่มเปราะบางตามนโยบายที่เคหะสุขประชากำหนดไว้และเดินตามแนวทางอย่างยั่งยืน

ติดตามความเคลื่อนไหวและข่าวสารเพิ่มเติมของ เคหะสุขประชา ได้ที่ www.kha.co.th หรือ www.facebook.com/KHA.Sukpracha

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.