วธ.จัดการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย เชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ ชื่นชมพระอัจฉริยภาพ ทรงดนตรีไทยร่วมกับครูดนตรีไทยหญิงและชาย ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ โดยมี ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พุทธศักราช 2557 ผู้แทนครูดนตรีไทยอาวุโส ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย์ ผู้แทนวงดนตรีบ้านปลายเนิน นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้บริหาร ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทย เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทั้งนี้ การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ ทั้งชายและหญิงรวม 38 ท่าน รวมถึงลูกศิษย์ครูอาวุโส จำนวน 25 คน ร่วมขับร้องและบรรเลงบทเพลง และการแสดงในครั้งนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงซอเพลงมหาชัย ร่วมกับวงครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ และทรงซอเพลงไทยเฟื่องฟู - แสงหนึ่งคือรุ้งงาม ร่วมกับวงดนตรีบ้านปลายเนิน ซึ่งนับเป็นขวัญกำลังใจอย่างยิ่งแก่ครูอาวุโส นักดนตรีไทย และแวดวงดนตรีไทยของประเทศ

โอกาสนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนเยาวชน ประชาชนผู้สนใจ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ ใน “การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถแจ้งความประสงค์เข้ารับชมได้ฟรี สำรองที่นั่งได้ที่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โทร 0 2247 0013 ต่อ 4162-3 (จำนวนจำกัด)


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.