ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีปิดโครงการทบทวนความรู้และเพิ่มความชำนาญการปฏิบัติงานพิธีฯ หลักสูตรการซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 


เมื่อเร็วๆ นี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีปิดโครงการทบทวนความรู้และเพิ่มความชำนาญการปฏิบัติงานพิธีฯ หลักสูตรการซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสุภัทร กิจเวช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านช่างศิลปกรรม ข้าราชการ คณะวิทยากรสำนักช่างสิบหมู่ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานกรุงเทพมหานคร และกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ 1-15 เข้าร่วม ณ สำนักช่างสิบหมู่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  


ในการนี้ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมในโครงการดังกล่าว จำนวน 72 ราย ซึ่งได้ผ่านการอบรมตามวัตถุประสงค์และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะการซ่อมแซม บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องเกียรติยศประกอบศพให้กับผู้อื่นได้ มีความภาคภูมิใจและปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตามธรรมเนียมราชประเพณีเพื่อเป็นเกียรติสูงสุดแก่ผู้วายชนม์ต่อไป

นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานช่างปิดทองประดับกระจก และกลุ่มงานช่างแกะสลักและช่างไม้ประณีต ณ สำนักช่างสิบหมู่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ การฝึกอบรมดังกล่าว ประกอบด้วย การให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยการทำแม่พิมพ์ การหล่อ ชิ้นงานนูนต่ำ และชิ้นงาน 3 มิติ การปั้นซ่อมลวดลาย การประกอบติดตั้งชิ้นงาน ตามหลักวิชาการของกรมศิลปากร โดยมีนายช่างผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เป็นวิทยากร 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.