วธ. เปิดเส้นทางการท่องเที่ยว ตามรอยเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา “เส้นทางความเชื่อความศรัทธาแห่งลุ่มแม่น้ำโขง” สักการะพญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช ณ จังหวัดมุกดาหาร


เมื่อเร็วๆนี้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะ เข้าสักการะพญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช เปิดเส้นทางการท่องเที่ยว เดินทางตามรอยเส้นทางธรรมแห่งศรัทธา “เส้นทางความเชื่อความศรัทธาแห่งลุ่มแม่น้ำโขง” ณ จังหวัดมุกดาหาร และเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบ พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้บริหาร วัฒนธรรมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ สวนสาธารณะแก่งกะเบา ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้ดำเนินการจัดงาน “เส้นทางความเชื่อความศรัทธาแห่งลุ่มแม่น้ำโขง” โดยบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น รวมทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเข้มแข็ง นำอัตลักษณ์ วิถีชีวิตท้องถิ่นของคนลุ่มแม่น้ำโขงที่มีคติความเชื่อเรื่อง “พญานาค” มาเป็น Soft Power ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ เชื่อมต่อเส้นทางท่องเที่ยวในมิติศาสนาและวัฒนธรรม 5 จังหวัดภาคอีสาน ประกอบด้วย จังหวัดนครพนม มุกดาหาร บึงกาฬ หนองคาย และอุดรธานีสำหรับเส้นทางความเชื่อความศรัทธาแห่งลุ่มแม่น้ำโขงของทั้ง 5 จังหวัดนั้น นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนริมแม่น้ำโขงที่สะท้อนผ่านความเชื่อความศรัทธาและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ โดยเส้นทางดังกล่าวประกอบด้วย 1. จังหวัดนครพนม ได้แก่ วัดมหาธาตุ ลานพญาศรีสัตตนาคราช วัดพระธาตุพนม 2.จังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ ลานพญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช พญาอนันตนาคราช วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ 3.จังหวัดบึงกาฬ ได้แก่ ถ้ำนาคา เจ้าปู่อือลือนาคราช 4.จังหวัดหนองคาย ได้แก่ พระธาตุหล้าหนอง วัดโพธิ์ชัย พระธาตุบังพวน และ 5.จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ วังนาคินทร์ คำชะโนด“พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช” หรือพญานาคดิน (ปฐพีพิภพ) เป็นประติมากรรมพญานาคหินอ่อนสีขาวหมอกองค์ใหญ่ริมแก่งกะเบา เป็นนามที่ตั้งโดยพระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร หมายถึง อัญมณีที่มีสีขาวหมอก สอดคล้องกับชื่อจังหวัดมุกดาหาร โดยเชื่อกันว่าพญาศรีภุชงค์มุกดานาคราชเป็นพญานาคประจำองค์พระศิวะหรือพระอิศวร พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราชเป็นองค์พญานาคที่มีลักษณะน่าเกรงขามแต่แฝงด้วยความเมตตา มีความสง่างาม ประดับด้วยเกล็ดหินอ่อนสีขาว นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาสักการะขอพรและลอดท้องพญานาคเพื่อความเป็นสิริมงคล ความสำเร็จ ร่ำรวย และแข็งแรง

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.