ส.อ.ท. จับมือ MyWaWa ดันโปรเจ็ค WaWa Provinceยกระดับธุรกิจอุตฯ ไทยสู่ยุคดิจิทัล

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จับมือครั้งแรกกับบริษัท วาวา เซอร์วิส แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (MyWaWa) สร้างโครงการ WaWa Province เพื่อยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมไทยสู่ยุคดิจิทัล ดันผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมสู่การเป็น “ผู้ประกอบการยุคใหม่”

นายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับนายกร เธียรนุกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วาวา เซอร์วิส แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด (MyWaWa) ในการดำเนินโครงการ WaWa Province เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าออนไลน์ รวมทั้งสร้างโอกาสทางการเติบโตของสมาชิกและผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้เป็น “ผู้ประกอบการยุคใหม่” ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการก้าวทันยุคดิจิทัล และสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง ณ ห้องโชติกา ชั้น 4 โรงแรม เซ็นทรัลเพลส อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

นายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) รู้สึกยินดีกับความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และบริษัทวาวา เซอร์วิส แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด (MyWaWa) ที่จะร่วมสร้างโอกาสทางการเติบโตของสมาชิกและผู้ประกอบการของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เข้าสู่ธุรกิจอีคอมเมิร์ช

“ในวันนี้ เราจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งถือเป็นจังหวัดนำร่องของโครงการนี้ โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็ง และขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา และยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างการเจริญเติบโตให้แก่เศรษฐกิจและสังคมในจังหวัด จนส่งผลดีต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาค ต่อเนื่องถึงความมั่นคงเศรษฐกิจในประเทศ ในนามของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผมต้องขอขอบคุณ บริษัท วาวา เซอร์วิส แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด ที่ร่วมมือกับทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้ก้าวทันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินโครงการ WaWa Province จะเกิดผลเป็นรูปธรรม และสามารถนำไปขยายผลและใช้งานในวงกว้างขึ้น”

แพลตฟอร์ม MyWaWa เป็นรูปแบบเว็บไซต์การขายสินค้าแบบ Business-to-Business (B2B) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับการพัฒนาการขายในรูปแบบใหม่ เพราะ MyWaWa คือ รูปแบบการขายออนไลน์ และช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้มีช่องทางในการขายสินค้าที่สะดวกและง่ายขึ้น โดยเว็บไซต์ MyWaWa ครอบคลุมการขายออนไลน์แบบ “ครบจบในที่เดียวเพียงปลายนิ้วของคุณ” ซึ่งเป้าหมายหลักของ MyWaWa คือ นำพาโรงงานผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ SMEs และโรงงานอุตสาหกรรมไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยมุ่งหวังให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนด้วยความประสิทธิภาพของแพลตฟอร์ม ซึ่งประกอบด้วย

· เปิดหน้าร้านออนไลน์ฟรี

· สามารถพูดคุยกับผู้ประกอบการร้านค้า และโรงงานได้โดยตรงผ่านระบบแชทของทาง MyWaWa

· มีระบบความปลอดภัยขั้นสูง โดยใช้ระบบ Trade Secure Order (TSO) ที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยจะช่วยให้ผู้ซื้อได้รับสินค้าที่ถูกต้อง และเกิดความมั่นใจในการรับสินค้า หลังจากชำระเงิน

· ทำธุรกรรมแบบออนไลน์

· มีระบบวิเคราะห์การซื้อ-ขาย ของลูกค้า (CRM)

· มีการขนส่งที่รวดเร็ว และปลอดภัย โดยมีพันธมิตรหลัก คือ Flash Bulky

· จะมีบริการต่างๆ ในอนาคตที่จะเกิดขึ้น เช่น การสะสมคะแนนหรือการแลกของรางวัล

สำหรับโครงการ WaWa Province ที่เกิดจากความร่วมมือครั้งนี้ มุ่งเน้นการเจาะกลุ่มในรูปแบบ Province-Based หรือการพัฒนาเชิงพื้นที่ในแต่ละจังหวัด เนื่องจาก MyWaWa เล็งเห็นถึงความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน เช่น สภาพทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ ที่จะพัฒนาผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่ให้เกิดเป็นรูปธรรม และสามารถนำไปขยายผลใช้งานในวงกว้างขึ้นจนครอบคลุมทั่วประเทศไทย
นายกร เธียรนุกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท วาวา เซอร์วิส แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด (MyWaWa) กล่าวว่า “WaWa Province เป็นโครงการต้นแบบ เพื่อส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด ซึ่งเราได้เลือกจังหวัดสมุทรสาครเป็นที่แรก เพราะเล็งเห็นถึงความเติบโตทางด้านโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันจำนวนโรงงานได้รับอนุญาตทั้งหมด 15 แห่ง มีเงินทุนรวม 376.80 ล้านบาท จ้างคนงานเพิ่มขึ้น 276 ราย มีเครื่องจักรรวม 6,683.90 แรงม้า และยังคงครองแชมป์โรงงานอุตสาหกรรมที่มีมากที่สุด โดยขณะนี้ได้มีผู้เข้าร่วมโครงการ WaWa Province แล้วจำนวน 93 ราย และแบ่งเป็นสมาชิก ส.อ.ท. จำนวน 34 บริษัท และไม่เป็นสมาชิก ส.อ.ท. อีก 20 บริษัท รวมเป็นจำนวน 54 บริษัท และเรามีแผนจะขยายจำนวนผู้เข้าร่วมมากขึ้น เพื่อผลักดันธุรกิจอุตสาหกรรมในระดับจังหวัดให้เติบโตมากยิ่งขึ้น”
นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวถึงการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยดิจิทัลว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยยกระดับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมไทย ให้เข้าสู่โลกธุรกิจยุคใหม่ เพราะปัจจุบันการดำเนินธุรกิจ และการซื้อ-ขาย ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตไปมาก โดยเฉพาะสถานการณ์โควิด-19 เป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ส่งผลให้เศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไป ภาคอุตสาหกรรมรวมถึงภาคบริการ จึงต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
“โครงการนี้เริ่มนำร่องที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดแรก เพื่อยกระดับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเข้าสู่ยุคดิจิทัล ในนามของจังหวัดสมุทรสาคร ผมต้องขอขอบคุณสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท วาวา เซอร์วิส แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด รวมถึงสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ที่นำโครงการดีเช่นนี้ มาส่งเสริมผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ให้สามารถพัฒนาธุรกิจแบบดิจิทัล เพื่อสามารถแข่งขันในระดับประเทศได้”
การลงนามความร่วมมือระหว่าง ส.อ.ท. และ MyWaWa ครั้งนี้ จะช่วยผลักดันและสนับสนุนผู้ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาคร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือทางด้านดิจิทัล เพื่อขยายช่องทางจัดจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น และเปลี่ยนจากการขายในยุคอนาล็อคให้เป็นยุคดิจิทัล หรือ “Digital Transformation” ให้ได้ 100%
นอกจากนี้ ภายในงานยังได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่างสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) นำโดย ดร.คมสัน เหล่าศิลปเจริญ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานสถาบันรหัสสากล และบริษัท วาวา เซอร์วิส แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด (MyWaWa) นำโดยนายกร เธียรนุกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท MyWaWa เกี่ยวกับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสินค้าระหว่าง GS1 Member Portal และแพลตฟอร์ม MyWaWa
จากความร่วมมือนี้ สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) จะให้บริการระบบมาตรฐานสากล GS1 (GS1 System of Standards) แก่สมาชิกในประเทศไทย โดยส่งเสริมการนำมาตรฐานสากลไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม และเชื่อมโยงกับสมาชิกผ่านกิจกรรมและช่องทางต่างๆ ซึ่งความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลสินค้าของ GS1 Thailand กับ แพลตฟอร์ม MyWaWa จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ดร.คมสัน เหล่าศิลปเจริญ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) กล่าวว่า “GS1 Thailand เห็นถึงความตั้งใจของแพลตฟอร์ม MyWaWa ที่จะช่วยเสริมพลังให้ผู้ประกอบการขยายธุรกิจได้อย่างไร้ขอบเขต ทั้งช่วยทำให้การทำธุรกรรมมีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วยการนำเทคโนโลยี Blockchain เข้ามาใช้ในระบบ และช่วยนำเสนอสินค้านวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์การทำธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของยุคสมัย ผมเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ ทุกขนาดให้เป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัลได้อย่างแท้จริง”
นอกเหนือจากพิธีลงนามภายในงาน ยังมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “ความสำคัญของการตลาดออนไลน์” โดย นายอนันฑ์ ตีระบูรณะพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและข้อมูล บริษัท ดาต้า เฟิร์ส จำกัด และการบรรยายพิเศษหัวข้อ “พัฒนาธุรกิจ ผ่านการเติบโตและกระบวนการสร้างพันธมิตร” โดยนายนาวา จันทนสุรคน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี รวมทั้งการบรรยายพิเศษ Partnership Panel ช่วงที่ 1 โดยนายฉัตรชัย ทิพย์ญาณ จาก AIS นายอมฤต ฟรานเซน จากบริษัท แอพแมน จำกัด และนายเกริกพล งาทวีสุข จากบริษัท แอสเซนด์ แทรเวิล จำกัด และช่วงที่ 2 โดยนายพูนพัฒน์ โลหารชุน จากบริษัท อีโวลท์ เทคโนโลยี จำกัด นายวชิร วัฒนวงค์วรกุล จาก Flash และนางสาวเปรมฤดี คุณณา เจ้าหน้าที่อาวุโสจากสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand)
นอกจากนี้ ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. และดร.อภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครและสื่อมวลชนเข้าร่วม
สำหรับผู้ประกอบการทั้งที่ยังไม่เป็นสมาชิกและเป็นสมาชิก ส.อ.ท. สามารถติดต่อเข้าร่วมโครงการได้ที่ Line: @mywawasupport อีเมล: support@mywawa.me เบอร์ 092-492-2497 หรือสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mywawa.me/


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.