สถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคมเปิดหลักสูตรใหม่ล่าสุด (ในเครือ นมธจ.)" หลักสูตรผู้นำด้านเทคโนโลยี รุ่นที่ 1 " ⚙️(TLPF : Technology)

เทคโนโลยีไม่หยุดพัฒนาผู้นำยุคใหม่จึงต้องไม่หยุดเรียนรู้"The Future is Technology"ติดอาวุธ พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีไปกับหัวข้อต่างๆ ที่เราควรต้องรู้ ในยุคปัจจุบัน และต่อเนื่องไปในอนาคต

- 2024 Technology Trends

- Artificial Intelligence (AI)

- Bitcoin and Investment

- Blockchain and FinTech

- Chat GPT

- Social Media Marketing

- Digital Content Marketing

- 5G Technology

- Big Data Analytics

- Social Media Analytics

- Internet Of Things

- Startup Trends

- E-commerce Trends

- Cloud Computing

- Cybersecurity

- Quantum Computing

- Market Research Using Technology

(novice driver badge)(novice driver badge)(novice driver badge)(novice driver badge)(novice driver badge)

 


ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.