ไทย-ลาว ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฯ ฉบับแรก มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างสองประเทศ เน้นความร่วมมือด้านการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม ด้านพิพิธภัณฑ์วิทยา การเก็บรักษาอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ การค้นคว้าทางโบราณคดี และต่อต้านการลักลอบค้าวัตถุทางวัฒนธรรม

 

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 09.20 น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายวันสี กัวมัว รองรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และนายสอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นสักขีพยานในการลงนาม  ณ สำนักงานนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ทั้งนี้ บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฯ เป็นบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฉบับแรกระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมุ่งเน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างสองประเทศ และความเข้าใจระหว่างประชาชนให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดยบันทึกความเข้าใจฯ ได้ระบุรายละเอียดความร่วมมือต่างๆ ในสาขาวัฒนธรรม อาทิ การฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลข่าวสารด้านวัฒนธรรม ตลอดจนความร่วมมือต่างๆ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของกันและกัน การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านพิพิธภัณฑ์วิทยา การเก็บรักษาอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ และการค้นคว้าทางโบราณคดี รวมทั้งการดำเนินการร่วมกันต่อต้านการลักลอบค้าวัตถุทางวัฒนธรรม

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.