ไทย-จีน ร่วมลงนามความร่วมมือทางวัฒนธรรม-วงการภาพยนตร์ 2 ฉบับ พร้อมแลกเปลี่ยนพัฒนาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ทางด้านวัฒนธรรม ศิลปิน และบุคคลที่มีบทบาทในด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงร่วมจัดนิทรรศการภาพยนตร์ การแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนด้านภาพยนตร์วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 18.45 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ เรือนรับรองเตี้ยวหยูไถ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายหู เหอผิง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ลงนามเอกสารสำคัญ 2 ฉบับ ได้แก่ 1) แผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักร ไทยและกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สําหรับปี พ.ศ. 2566-2570 และ 2) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านภาพยนตร์ระหว่างทบวงกิจการภาพยนตร์แห่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนและกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และนายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นสักขีพยานในการลงนาม 


นายเสริมศักดิ์ กล่าวว่า   แผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมฯ ถือเป็นฉบับที่ 6 โดยจะดำเนินการระหว่างปี พ.ศ. 2566-2570 โดยมีสาระสำคัญคือการมุ่งเน้นความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นคณะผู้แทนรัฐบาลด้านวัฒนธรรม บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทางด้านวัฒนธรรม ศิลปิน และบุคคลที่มีบทบาทในด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งจากภาครัฐและเอกชน ในสาขาทางด้านวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมถึงการสนับสนุนการจัดการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ในปี พ.ศ. 2568 นอกจากนี้ ยังมีการปรับกรอบระยะเวลาให้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้สามารถดำเนินความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับแผนงานความร่วมมืออื่นๆ ระหว่างไทยและจีนสำหรับบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านภาพยนตร์ระหว่างทบวงกิจการภาพยนตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการร่วมจัดนิทรรศการภาพยนตร์ การแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนด้านภาพยนตร์ การแบ่งปันข้อมูลอุตสาหกรรมซึ่งกันและกันระหว่างองค์กรและบุคคลด้านภาพยนตร์ การร่วมผลิตภาพยนตร์และสถานที่ถ่ายทำ การมีส่วนร่วมในเทศกาลภาพยนตร์ การสนับสนุนการนำเข้าและออกอากาศภาพยนตร์ในช่องโทรทัศน์/ภาพยนตร์ของทั้งสองประเทศ ความร่วมมือระหว่างหอภาพยนตร์ รวมถึงการจัดทําข้อตกลงในการร่วมผลิตภาพยนตร์ระหว่างรัฐบาล ของทั้งสองประเทศ 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.