รองประธานเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ เข้าพบหารือกับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อกระชับความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างไทยและเมืองกวางสี

  

เมื่อเร็วๆ นี้ นายเหมียว ชิ่งวั่ง H.E. MIAO Qingwang รองประธานเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ เข้าพบหารือกับนายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อกระชับความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างไทยและเมืองกวางสี ผ่านทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยที่โดดเด่นและประเพณีพื้นบ้าน เช่น เทศกาลสงกรานต์ มวยไทย โขน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของทั้งสองฝ่ายอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อต่างๆ โดยมีนางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม คณะทำงาน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องรับรอง ชั้น 7 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรมทั้งนี้ การหารือดังกล่าวจะเป็นโอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือร่วมกันระหว่างวิสาหกิจจากทั้งสองฝ่ายในด้านต่างๆ เช่น วิทยุและโทรทัศน์ การส่งเสริมวัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.