สทท. ขานรับนโยบายรัฐบาลเศรษฐา ดันท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติ หนุนตั้ง Tourism War Room ขับเคลื่อนท่องเที่ยวแบบเรียลไทม์ พร้อมแถลงโครงการเสริมศักยภาพผู้สูงอายุในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล กิจกรรม ความฝันไม่มีวันหมดอายุ


นายวาระ ศรีสวัสดิ์สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) และรศ.ผกากรอง เทพรักษ์เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย "ดัชนีชี้วัดผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทย" ตามคำแนะนำ "โครงการเสริมระบบไดรฟ์ในทิศทางใน ทิศทางและนวัตกรรมดิจิทัลผ่านทางส่วนต่างๆชีวิตที่ลืมเลือน" นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สสส.) เป็นประธานชมรมเปิดโครงการฯ ความเชื่อการเสวนา "ต้องมีทำไมโครงการเสริมผู้สูงอายุในความเป็นผู้นำและนวัตกรรมดิจิทัลของจิตวิญญาณที่ไม่น่าเสียหาย" 

เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณวุฒิและติดตามหนังได้แก่นายธนิตย์ จิตนุกูล นายประไพแก้ว คุณภรณี ภูประเสริฐ นายอัจฉริยะ ศรีสวัสดิ์ นายราเชนท์ ลิ้มก สมาคมและทองดีสำหรับเสวนานายฤตตส ต ที่ปรึกษาโครงการ ฯ คุณนีรพีรัตน์ ราชา พชร ในสำนักพัฒนาลูกค้าสถาบันและองค์กรชุมชน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และสื่อมวลชนเข้าร่วมจำนวนมาก ณ ชั้น 10 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถนนเพชรบุรี กะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นที่ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในช่วง 3/2566 อยู่ที่ระดับ 69 สถานการณ์ท่องเที่ยวที่ต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาส 1/2566 เป็นต้นมาเพื่อเพิ่มช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวของทั้งคนไทยและการเดินทางท่องเที่ยวกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ของสภาพเศรฐกิจไทยที่ยังไม่แน่นอนและครัวเรือนที่เห็นได้ชัดจากวิกฤติควิด-19 โดยพื้นฐานแล้วในค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันที่ต่ำสูง 


ส่วนต้นของประชาชนส่วนใหญ่จะเน้นไปที่แน่นอนในรัฐบาลอาจส่งผลต่อการรับประทานอาหารที่เข้มข้นและเศรษฐกิจในด้านหน้าของภาคส่วนต่างๆ ของไทยต้องทำ 10 เดือนต่อเดือนสำหรับระบบที่มีประสิทธิภาพของเม็ดเงิน ของประชาชนทั่วไปจากปัจจัยต่างๆ การทำงานของระบบการทำงานของประชาชนในครัวเรือนในครัวเรือนทั่วไป สถานการณ์ท่องเที่ยวนี้จึงมีความสำคัญมากขึ้น แต่จะดีกว่าปกติของเวลาเดียวกันของปีที่แล้วและถือว่าต่ำกว่าปกติ ระดับปกติมาก (100) โครงสร้าง 76 ของสถานประกอบการสอบสวนและรับรายได้ก่อนเกิดวิกฤตโควิด –19  

โดยร้านอาหารมีรายได้มากที่สุดทำให้เธอต้อง 64 ของรายได้ก่อนเกิดวิกฤตโควิด–19 และร้านขายของฝากของที่ระลึกที่ต้องชำระ 46 รายรับกรุงเทพมหานครมากที่สุดต้องเรียกร้อง 59 ส่วนภาคตะวันออกและภาคส่วนอื่นๆ ในส่วนของความต้องการ 51

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวปริมาณแรงงานที่ต้องพิจารณา 84 ของช่วงก่อนเกิดวิกฤตโควิดคัท –19 สุขภาพก่อนเกิดโควิด –19 ต้องใช้วิกฤต 16 (ปริมาณแรงงานที่ 600,000 ตำแหน่ง) เราจะประกอบการเพียงการวิจารณ์ 4 ที่เรียกร้อง พนักงานเพิ่มข้อเรียกร้องหน้า ( 160,000 ตำแหน่ง)  


ตำแหน่งสถานการณ์ท่องเที่ยวย่าน 4/2566 ค่าดัชนีฯ 75 สะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการแพทย์สถานการณ์หน้าท่องเที่ยวจะดีขึ้นกว่าย่านนี้ปกติฤดูกาลท่องเที่ยวของคนไทยและทิศทางท่องเที่ยวมีวันนานถึง 6 นี้จะเป็นในเทศกาลต่างๆ มากมายสำหรับการท่องเที่ยว


นายส่วนผสม ศรีสวัสดิ์สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) สุขภาพถือเป็นข่าวดีที่รัฐบาลเศรษฐา ข่าวอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นกีฬาๆ และตั้งเป้าหมายแบบมุ่งสู่ สร้างรายได้รวมจากการท่องเที่ยว 4 ล้านล้านบาทโดยเน้นที่ มากกว่าค่าใช้จ่ายทั่วไปทุกส่วนทั้งรัฐและเอกชน และต้องปรับกลยุทธใหม่ ลองพิจารณาแล้วยังต้อง Reboost ทั้งออกแบบสินคาบริการที่มีประสิทธิภาพสูงกับคุณภาพยุคตอบโจทย์ใหม่ 


การสร้างการกล่าวเชิงรุกทั้งเรื่องฟรีวีซาลิสการตั้งทีมยุทธศาสตร์ Softpower และเติมบูสเตอร์ซอตตต่างๆ แล้วมีการประกาศท่องเที่ยวที่กลับมาเป็นเครื่องยนต์หลักที่เริ่มต้น GDP ระบุและกระจายรายได้ให้ คนไทยทั้งประเทศได้อีกครั้งเป้าหมายรายได้ 4 ล้านล้านบาทนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ตามปกติหากทุกภาคส่วนบริหารจัดการองค์กรทุกกระทรวง ร่วมกันทำงาน กำจัดมลพิษสร้างจุดแข็งและเพื่อให้เกิดการทำงาน แบบ RealTime ในสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สท.) ขอเสนอให้นำเสนอตั้ง Tourism Warroom เพื่อเป็นประธานในการวิจัยของแห่งประเทศไทย (ทท.) หอประชุมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยท่องเที่ยว (สท.)) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงดีอีเอสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันสร้าง Tourism Big Data + Social Listening เพื่อรวบรวมข่าวสารแก้เฟคส์ ช่วยกันดูแลระบบให้ปลอดภัยนิวและมั่นใจในส่วนสร้าง Digital Content โดยมี พลังบวกให้พร้อมรับกับโอกาสต่างๆ ตามความเหมาะสม และมักจะสรุปนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ประเทศคู่แข่งเพื่อสอบถามโยบายเชิงรุกในยุคเกมสงครามการท่องเที่ยวจำนวนมากที่หลายประเทศใช้ท่องเที่ยวและชนะอย่างรวดเร็วในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังโควิด-19 


สำหรับฮาร์ดดิสก์ "โครงการเสริมสำหรับผู้สูงอายุในการควบคุมและนวัตกรรมดิจิทัลทำให้เกิดความลึกลับที่ไม่เคยมีมาก่อน" ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสนับสนุนเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท. ) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เพื่อให้เห็นได้ชัดถึงสถานการณ์ของผู้สูงอายุที่เริ่มต้นอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบทั้งทางโภชนาการ และสังคมโดยรวม การเปลี่ยนแปลงของการควบคุมดูแลผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ จะมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ ขาดความรับรู้ของกระดูกและการรับรู้ของร่างกายการเตรียมการที่สำคัญของสภาวะสังคมสูงอายุยังคงเป็นประเด็นสำคัญในการให้การต้อนรับ "โครงการเสริมสำหรับผู้สูงอายุในการควบคุมและนวัตกรรมดิจิทัลภายใต้ความต้องการของคืนนี้ไม่มีอะไรที่เสียหาย" เชิญแขกที่เป็นประโยชน์ จากทั่วประเทศรู้สึกถึงประสบการณ์ที่ไม่มีวันที่จะนำไปสู่การสร้างสุขภาวะความเป็นผู้นำบอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เล่าเรื่องหรือสิ่งที่เป็นความฝันที่น่าประทับใจที่สุดในชีวิตในอดีตทัวร์ถ่ายด้วยมือถือหรืออุปกรณ์ ที่ความสามารถที่จะส่งเป็นคลิปวีดีโอสีไม่เกิน 3-5 นาทีเพื่อที่จะเข้าร่วมกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้ร่วมกันในด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศ

โดยจะมีการนำเสนอความรู้ด้านการผลิตสื่อคลิปวีดีโอสั้น ๆ มากมายหลากหลาย

1.สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจะสอนในการเรียนรู้ทักษะด้านดิจิทัล (ทักษะดิจิทัล) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญกับมนุษย์ทุกคนรวมไปถึงผู้สูงอายุด้วยเพราะรู้เท่าๆ กันทราบโดยไม่เปิดเผยข้อมูลสาธารณะในสื่อสาธารณะ การนำเสนอเมื่ออยู่ในระหว่างการใช้งานสื่อออนไลน์ในส่วนของการเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่องเริ่มต้นจากแอปพลิเคชันเพื่อพูดคุยกันในส่วนของตัวผู้ควบคุมการสัมมนาอยู่ ห่างไกลกัน และเพราะความเข้าใจผิดที่เคลื่อนจากกิจวัตรทั่วไปที่เราคุ้นเคยชินกันกับสิ่งที่สวัสดีกันมาสู่เทคโนโลยีใหม่แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นไทยให้เป็นที่คำนึงถึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ เห็นได้ชัดว่าบริเวณนี้เราสามารถขยับตัวของผู้ใช้งานที่เป็นผู้สูงอายุคือการส่งรูปสวัสดีในวันต่างๆ มีเดสก์ท็อปดอกไม้ต่างๆ สวยงามตามนั้นสวัสดีวันจันทร์แล้วมีพื้นหลังดอกทานตะวันหรือดอกดาวเรืองบานหรือดอกที่มีสีเหลืองเพื่อสื่อถึงสีเหลืองของวันจันทร์ มีคำคมคำอวยพร เป็นต้น        

2. สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีความสำคัญต่อทิศทางของกลุ่มเป้าหมาย การเปลี่ยนแปลงและยกระดับเทคโนโลยีกับการผลิตสื่อวีดีโอสั้นของผู้สูงอายุ กล่าวถึงประสบการณ์เล่าเรื่องราวในอดีต เล่าเรื่องเรื่องราวหรือสิ่งที่เป็นความ ฝันที่ประทับใจที่สุดในชีวิตในอดีต ประวัติการเข้าชมด้วยมือถือหรืออุปกรณ์ที่ตนเองเชี่ยวชาญส่งเป็นคลิปวีดีโอสีไม่เกิน 3-5 นาทีเพื่อที่จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมมหัศจรรย์ที่ไม่เคยมีมาก่อน 

3. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสนับสนุนการเสริมสุขภาพ (สส.) เป็นไปตามความต้องการของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้ทดลองทำไม่เคยทำหรือบางคนได้เติมเต็มความฝันให้เป็นจริงผ่าน "ดินแดนแห่งความสุข' ได้อย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องสุขภาวะหรือสุขภาพของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุและเห็นคุณค่าของสังคมและช่วงวัยอื่นๆ ของผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล

4.การดำเนินการต่อเนื่องในวันนี้คือ 

4.1 เพื่อเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ 

4.2 กิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวและช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสนใจในคลิปวีดีโอสั้น ๆ เพื่อเป็นรายได้ 

4.3 สำหรับสังคม/ช่วงวัยอื่นๆ และความต้องการของผู้สูงอายุก็สามารถดิจิทัลได้ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.