วธ.และเครือข่ายจับมือจังหวัดเลย เปิดตัว “ตลาดเชียงคาน เมืองสีสัน วัฒนธรรมริมโขง” สัมผัสวิถีชุมชน เช็คอินบ้านไม้เก่าริมชายโขง ชม ช้อป ชิมของดีวิถีถิ่น ข้าวจี่ – กุ้งเสียบ – ข้าวหลาม - ขนมตาควาย หนุนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม สร้างงาน สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น


เมื่อช่วงค่ำวันที่ 7 ตุลาคม 66 ที่ผ่านมา นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดตัวตลาดบก “ตลาดเชียงคาน เมืองสีสัน วัฒนธรรมริมโขง” หนึ่งในกิจกรรม “10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

โดยมี นายณรงค์  จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวต้อนรับ นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวรายงาน พร้อมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวณัณธิญาจ์ มังคละศีรี วัฒนธรรมจังหวัดเลย วัฒนธรรมจังหวัด 19 จังหวัด ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนฯ ผู้ขับเคลื่อนตลาด เครือข่ายทางวัฒนธรรม นักท่องเที่ยวและประชาชน เข้าร่วมงาน ณ ตลาดเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรม พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนตลาดบก เยี่ยมชมการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และชม ชิมอาหาร-ขนมขึ้นชื่อ สัมผัสวิถีชุมชนริมแม่น้ำโขง


อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประธานกล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม มุ่งขับเคลื่อนงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ปรับบทบาทสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน จึงได้ดำเนินโครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยทุนทางวัฒนธรรม การส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน สู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : การดำเนินงานพัฒนาตลาดบกสืบสานวัฒนธรรมไทย ด้วยการพัฒนาศักยภาพเส้นทางท่องเที่ยวตลาดบก สืบสานวัฒนธรรมไทย และจัดพิธีเปิดตัว 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม พร้อมสนับสนุนขยายช่องทางการตลาด ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ ในวงกว้าง ให้ตลาด ตลาดเชียงคาน เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว อันจะส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนสืบไป

ด้าน นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ดำเนินโครงการเพิ่มมูลค่าทุนทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม “การส่งเสริม อัตลักษณ์ชุมชน อัตลักษณ์ไทย สู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม : 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ดำเนินการคัดเลือกตลาดบก และตลาดน้ำ ที่มีศักยภาพและมีความพร้อม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม โดย “ตลาดเชียงคาน เมืองสีสัน วัฒนธรรมริมโขง” จังหวัดเลย ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 ตลาดบก สืบสานวัฒนธรรมไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้ดำเนินโครงการด้วยการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พร้อมต่อการบริหารจัดการชุมชนและบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาที่มีอยู่ นำเสนออัตลักษณ์ของชุมชนให้สอดรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยว และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของการท่องเที่ยวโดยชุมชนและองค์กรเครือข่าย ในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การบริการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการองค์กร และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่

นายณรงค์  จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ตลาดเชียงคาน เมืองสีสัน วัฒนธรรมริมโขง โดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดเลยและชุมชนบ้านไม้เก่า (ถนนชายโขง) อำเภอเชียงคาน ที่นักท่องเที่ยวเรียกว่า “ถนนชายโขงชุมชนบ้านไม้เก่า” หรือ “ถนนคนเดินเชียงคาน” อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเลย 47 กิโลเมตร บริเวณถนนชายโขง ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีระยะทาง 1.8 กิโลเมตร เป็นถนนทางเดินทอดยาวพาดผ่านบ้านเรือนไม้เก่า มีลักษณะเป็นตลาดนัดกลางคืน ทั้งสองข้างทางมีทั้งร้านขายของกิน ร้านค้าขายสินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึกต่าง ๆ ตลอดแนวทางเดิน เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 16.00 - 22.00 น. ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นับเป็นความโชคดีของจังหวัดเลย ที่ตลาดเชียงคาน ได้รับเลือก เป็น 1 ใน 10 ตลาดบก สืบสานวัฒนธรรมไทย ของกระทรวงวัฒนธรรม อันจะเป็นการต่อยอดด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยให้เกิดความยั่งยืนต่อไปพิธีเปิดตลาดบกเชียงคาน เริ่มด้วยการแสดงรำผาสาดลอยเคราะห์ โดยประธานพร้อมคณะได้เข้าร่วมพิธีกรรมลอยเคราะห์ หน้าอุโบสถ และลอยผาสาดลอยเคราะห์ ณ ท่าน้ำหน้าวัดศรีคุนเมือง บันทึกภาพร่วมกัน ณ จุดเช็คอินตลาดบกวัฒนธรรม จากนั้นได้เดินชมตลาด ชมการแสดงทางวัฒนธรรมในถนนคนเดิน อาทิ การแสดงนางรำ 100 ปี  การแสดงเดี่ยวพิณจากโรงเรียนอนุบาลปทุมมาสงเคราะห์ การแสดงดนตรีไทยจากโรงเรียนบ้านเชียงคานวิจิตรวิทยา การสาธิตอาหารดังขึ้นชื่อในหมู่นักท่องเที่ยว เช่น ข้าวจี่ กุ้งเสียบ การทำขนมตาควาย ข้าวหลาม มะพร้าวแก้ว จากนั้นเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมในพิธีเปิด ประกอบด้วย การแสดงชุดรำชายโขง โดยนางรำ 9 ชุมชน การแสดงไทดำ บ้านนาป่าหนาด  การแสดงเชียงคานบ้านเฮา โรงเรียนอนุบาลเชียงคานเทศบาล 1 การแสดงผีขนน้ำ โดยโรงเรียนเทศบาล 2 เชียงคาน  จากนั้นจึงร่วมกันทำพิธีเปิดตัวตลาดบกสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยประธานได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ นายอำเภอเชียงคาน และนายกเทศมนตรีตำบลเชียงคาน ผู้แทนหน่วยงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อนตลาดบก เชียงคาน ในครั้งนี้ อีกด้วย


ตลาดเชียงคาน ถือเป็นตลาดบก ลำดับที่ 3 ต่อจาก ตลาดจีนโบราณชากแง้ว จังหวัดชลบุรี  ตลาดสู้ศึกคึกคัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่กระทรวงวัฒนธรรม ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้ว โดยตลาดบกที่จะจัดพิธีเปิดต่อไป ได้แก่ ตลาดคลองบางหลวง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น. ตลาดริมน้ำคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 ตลาดวัฒนธรรมชุมชนวัดศรีสุพรรณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ตลาดเขมราษฎร์ธานี อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ตลาดตรอกโรงยา อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 และปิดท้ายด้วยตลาดเก่าหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 จึงขอเชิญชวนประชาชน ไปเที่ยวชมอุดหนุนสินค้าของดี สัมผัสวิถีชุมชน ได้ตามอัธยาศัย

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.