ดีพร้อม เร่งเสริมสภาพคล่องเอสเอ็มอี อนุมัติวงเงินสินเชื่อพิเศษดีพร้อมเปย์วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท สิ้นสุด เมษา 65

กรุงเทพฯ 22 ธันวาคม 2564กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม ปล่อยสินเชื่อพิเศษดีพร้อมเปย์
เร่งเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด–19
เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในการหมุนเวียนกิจการและต่อยอดธุรกิจ วางกรอบสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย คาดมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมขออนุมัติสินเชื่อไม่น้อยกว่า 30 ราย เริ่มยื่นคำขออนุมัติสินเชื่อ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ
นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากนโยบายของท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทาง
และมาตรการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิค-19 ให้กลับมาดำเนินกิจการได้อีกครั้ง โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือ ดีพร้อม
ได้เสนอแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ผ่านการอนุมัติสินเชื่อพิเศษ “ดีพร้อมเปย์” ภายใต้กรอบวงเงิน30 ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ และต่อยอดธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยเริ่มยื่นคำขออนุมัติฯ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565
นายณัฐพล กล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่มเป้าหมายของผู้ขออนุมัติสินเชื่อดังกล่าว คือ ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการของดีพร้อม ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564–2565 จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ราย กำหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อราย โดยให้ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน 3 ปี ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะสั้นแบบขั้นบันไดเริ่มต้นที่ 3% ต่อปี นอกจากนี้ยังสามารถปิดบัญชีก่อนครบอายุสัญญาได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมอีกด้วย ทั้งนี้ สินเชื่อพิเศษดีพร้อมเปย์เป็นการเสริมความเข้มแข็งในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการในทุกสาขาอุตสาหกรรม ทั้งในส่วนของสาขาการผลิตและสาขาบริการที่ต่อเนื่อง ซึ่งจำเป็นจะต้องผ่านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกอบการในด้านต่างๆ ตลอดจนได้รับการยกระดับศักยภาพในการแข่งขันจากโครงการต่าง ๆ ภายใต้การดำเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565 นี้ เพื่อรองรับการเปิดประเทศตามนโยบายรัฐบาลต่อไป

“ดีพร้อม เร่งหาแนวทางต่าง ๆ ในการเข้าไปช่วยเหลือ รวมถึงเข้าไปฟื้นฟูผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด–19 ซึ่งกินระยะเวลายาวนานกว่า 2 ปี ผ่านการอนุมัติสินเชื่อพิเศษ “ดีพร้อมเปย์”กรอบวงเงิน 30 ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสามารถนำไปหมุนเวียนกิจการของตัวเองให้กลับมายืนได้อย่างเข้มแข็งอีกครั้ง คาดว่าจะสามารถรักษาการจ้างงานและมีเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบอีกมากมาย โดยทางดีพร้อมมีความตั้งใจในการเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ครอบคลุมทุกความต้องการเพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด” นายณัฐพล กล่าวทิ้งท้าย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารเงินทุน สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
โทร. 0 2430 6865 – 66 ต่อ 1051 – 1052 หรือ ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.diprom.go.th
หรือ www.facebook.com/dipromindustry

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.