แพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ-นักวิจัยนาโน-นักวิชาการ เสนอแนะใช้มาตรการล็อคดาวน์ไวรัสโควิด หรือล็อคดาวน์โควิด เพราะพบว่าการแพร่กระจายของ virus Covid19 ทุกสายพันธุ์ใช้ปรากฎการณ์ทางไฟฟ้าในการแพร่กระจาย โดยที่เชื้อไวรัสใช้หนาม spike protein ที่มีสนามไฟฟ้าที่เป็นสื่อในการเกาะเกี่ยวเข้ากับเซลส์มนุษย์ที่จุด ACE 2 บนผนังเซลส์ จุด ACE 2 นั้นมีอยู่เป็นจำนวนมากในโพรงจมูกและหลอดลม upper respiratory system เพื่อป้องกันการแพร่กระจายด้วยปรากฎการทางไฟฟ้างานวิจัย Nano Medicine ของสาร Nano Ionic Particles (NISP) จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการดูแลการระบาดและแพร่กระจายของไวรัสกลายพันธฺต่างๆ


ที่ ร.ร.มารวยการ์เด้นท์(วันนี้)น.พ.มนตรี  เศรษฐบุตร ตัวแทนกลุ่มแพทย์ที่ร่วมวิจัย ท่านเป็นอดีตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงสาธารณสุขและอดีตผอ.รพ.ศูนย์นครปฐม,พร้อมด้วยดร.ศรีวิชัย ศรีสุวรรณ นักวิจัยด้าน Nano Medicine และคณะกรรมการด้านวิจัยพร้อมด้วย(Mr.P)นายสมชาย  พหุลรัตน์ ประธานสถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์ได้ร่วมเสวนาเรื่องงานวิจัยสารนาโน(NISP)หรือ nano ionic particle มาช่วยเพื่อช่วยในการ Lock down Virus หยุดการระบาดและแพร่กระจายของ virus 


โดยนายแพทย์มนตรี กล่าวว่าปัจจุบันในหลายประเทศโดยการวิจัยในต่างประเทศพบว่านาโนไอโอนิคพาทิเคิล (nisp) มีความสามารถในการต่อต้านเชื้อไวรัสกลายพันธ์ที่พัฒนามาเป็นหลายสายพันธุ์ ซึ่งเป็นงานวิจัยที่นำมาช่วยในการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส หรือพูดง่าย ๆ คือ เป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสกระจายจากผู้ติดเชื้อเข้าไปในร่างกายของผู้รับเชื้อ และป้องกันไม่ให้ออกจากร่างกายของผู้รับเชื้อต่อไปยังผู้อื่นอีกเป็นลูกโซ่ เพราะงานวิจัยที่ใช้สาร NISP ตัวนี้จะมาทำหน้าที่ดักจับตัวเชื้อไวรัสโดยล็อคหนาม spike protein ของเชื้อไวรัสด้วยสาร NISP ไม่ให้สามารถที่จะแพร่กระจายเข้าไปในร่างกาย หรือแม้ สาร NISP จะติดเข้าไปใน cell ก็จะหยุดขบวนการก็อปปี้ตัวใหม่ของไวรัส replication ขึ้นมาอีก ดังจะเห็นว่าจากตอนที่คณะนักวิจัยและแพทย์ได้นำไปช่วยป้องกันการระบาดและการแพร่กระจายที่ โรงพยาบาล ศาสายาซึ่งมีคนไข้ที่เป็นคนชราและป่วยติดเตียง ให้ดำเนินกิจกรรมของทางโรงพยาบาลต่อไปได้โดยไม่ต้อง  Lock down หลังจากพบบุคคลากรที่โรงพยาบาลบางคนติดเชิ้อ Covid 19 โดยหลังจากการใช้สาร NISP การติดเชื้อไม่ได้แพร่ระหว่างบุคลากรและไม่แพร่ไปสู่คนไข้  ต่อมาก็ได้ช่วยหยุดการระบาดที่วัดสวนแก้วของพระพะยอม ที่มีพระและลูกศิษย์ 600-700 คนในวัด หยุดการระบาดและแพร่กระจายได้แล้วเสร็จในเวลา 10-14 วันลดความเสียหายจากที่ท่านพระพะยอมบอกว่าสูงถึง 7 ล้านบาทช่วง Lock down และนพ.มนตรีก็ได้นำไปช่วยชุมชนหลายที่ในจังหวัดสงขลา และล่าสุดนายวัฒนา เมืองมาศ ประธานชมรมกรีฑาสงขลา ได้มาของานวิจัยตัวนี้ไปใช้ป้องกันโควิดให้กับนักกรีฑาที่จะแข่งขันในไทยแลนด์โอเพ่นมาสเตอร์เกมส์ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 8-11 มกราคม 2565 ซึ่งเป้าหมายของเราคิดว่า เรานำมาเป็นตัวช่วยในการล็อคดาวน์โควิด


ด้าน ดร.ศรีวิชัย ศรีสุวรรณ  นักวิจัยด้าน nano medicine ในฐานะหัวหน้าทีมงานวิจัยกล่าวว่าคณะทำงานวิจัยนาโนมีหลายท่านนอกเหนือจากคุณหมอมนตรี แล้วยังมีนายแพทย์จรัสพงษ์ ทังสุบุตร,นายแพทย์ภาคภูมิ สุปิยพันธ์ และแพทย์หญิงเชิดชู อาริยศรีวัฒนาฯลฯ ได้พยายามติดตามสถานการณ์โควิดที่ระบาดมา 2 ปีนี้ทั้งโลกและในประเทศไทย จะเห็นว่าไวรัสได้กลายสายพันธุ์ไปเรื่อย ๆ เราในฐานะนักวิจัยด้านนาโนฯและจากประสพการณ์ที่ผ่านมาคิดว่า เราน่าจะเปลี่ยนวิธีป้องกัน  virus หยุดการแพร่กระจายด้วยสาร NISP  ซึ่งง่ายต่อการปฎิบัติ ก็คือเราใช้ nano ionic particle  เพื่อการ Lock down virus โดยไม่ต้องไป Lock down ผู้คนหรือธุรกิจสั่งปิดสถานที่ต่าง ๆในอนาคตซึ่งจะทำให้ไม่เกิดความเสียหายทางธุรกิจและเศรษฐกิจ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆต่อมาเป็นลูกโซ่ ด้วยงานวิจัยสารนาโนที่สกัดจากแร่ธาตุหลายชนิด และครอบครัวตนเองและบุคคลอีกหลายภาคส่วนก็ได้ใช้กันมาแล้ว พวกเราในคณะนักวิจัยคิดว่าอะไรที่จะเป็นตัวช่วยทำให้เรารอดพ้นจากวิกฤตไวรัสโควิดก็น่าจะทำในหลายมิติเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากการใช้ยาและวัคซีน ซึ่งใช้คู่ขนานกันได้ โดยไม่ต้องกักตัวคนหรือหยุดโรงเรียน ปิดสถานที่ไม่ให้คนได้ทำกิจกรรมทางสังคมร่วมกันได้   เมื่อใช้สาร NISP ก็สามารถดำเนินกิจกรรมทางสังคมร่วมกันได้อย่างปลอดภัย


ทางด้านนายสมชาย  พหุลรัตน์ ในฐานะวิทยากรด้านสุขภาพกล่าวว่า”ถ้าเรามีทางเลือกที่จะ Lock down virus เป็นตัวช่วยให้ หยุด โควิดกลายพันธ์อื่น ๆ ได้อีกก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะมันทำให้ชีวิตผู้คนปลอดภัยมากขึ้น การดำเนินชีวิตในสถานการณ์โควิดที่ยังระบาดและกลายพันธ์ไม่รู้จะจบเมื่อไรเมื่อมีงานนวัตกรรมงานวิจัยด้านนาโนมาเป็นตัวช่วยอีกด้านหนึ่งในการป้องกันการแพร่กระจาย ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีทำให้ชีวิตดำเนินไปได้ไม่ต้องสะดุดหรือหยุด ต้องชมเชยคณะทีมงานวิจัยทางด้านนาโนฯที่สามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ มาเป็นตัวช่วยวิกฤติโควิด 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.