เที่ยววัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร จังหวัดนครราชสีมากับพี่หนุ่ม “สุทน”

เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม”สุทน รุ่งธัญรัตน์” ในทริปนี้จะพาท่านผู้เดินทางไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกันที่วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหารในจังหวัดนครราชสีมากันครับ

สำหรับ"วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร" พระอาหลวงชั้นตรีเป็นวัดสำคัญตั้งแต่สมัยเมืองโคราชหรือนครราชสีมายังอยู่ในกำแพงเมือง เมื่อครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั้นล่ะครับ พระองค์โปรดฯให้สร้างเมืองโคราชแล้วก็โปรดฯให้จัดสร้างวัดขึ้นมาคู่กับเมืองโคราชเมื่อครั้งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีครั้งนั้นชื่อ "วัดกลาง" ซึ่งจะได้นำมาเล่าสู่กันฟังอย่างแน่นอนนะครับ แต่วันนี้มาที่นครราชสีมาแล้วก็ต้องแวะ "วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร" เข้าภายในบริเวณวัดต้องแวะให้ครบทั้ง 3 จุดสำคัญโดยขอเริ่มต้น
จุดที่ 1 ตัวพระอุโบสถ ล้อมรอบด้วยน้ำหรือสระน้ำบริเวณนี้สมัยแผ่นดินขอมเรียกบารายคือสระน้ำที่เกาะกลางน้ำสันนิษฐานว่าแต่เดิมคงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประกอบพิธีของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูเมื่อครั้งขอมเรืองอำนาจ เนื่องจากหน่วยงานภาครัฐได้ขุดพบศิลาแลงและหินทรายแดงหรือองค์เทพเจ้าศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ต่อมาคือพุทธมหายานหรือศาสนาพุทธโดยพบองค์พระพุทธรูปปางห้ามสมุทรเก่าแก่มาก ๆ ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 ส่วนตัวพระอุโบสถสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั้น จัดสร้างเป็นรูปเรือสำเภาดูแอ่น ๆ ทุกวันนี้ทางวัดพระนารายณ์ฯ ได้บูรณะหรือสร้างขึ้นมาใหม่ดูสวยงามมีใบเสมาคู่เพราะเป็นพระอารามหลวง ส่วนด้านหน้ามีธรรมาสน์เก่าแก่ยังคงงดงามและมีรอยพระพุทธบาทจำลองกราบบูชาขอพรกันได้ครับ
สำหรับภายในพระอุโบสถประดิษฐานองค์พระประธานสร้างด้วยหม้อน้ำของเรือรบประจำกองทัพเรือที่เคยเป็นเรือรบหลวงประจำเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ส่วนด้านข้างประดิษฐานองค์พระพุทธรูปที่ขุดพบเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยขอมปางห้ามสมุทร กราบบูชาขอพรกันครับ
เสร็จแล้วมา
จุดที่ 2 พลาดโอกาสไม่ได้อีกจุดคือ "วิหารหลวง" แต่เดิมเรียกวิหารเปลือยมีเสาแต่ไม่มีประตูและหน้าต่างประดิษฐานองค์พระพุทธรูปเก่าแก่มีมาตั้งแต่ชื่อวัดกลางคือ "องค์หลวงพ่อทศพลญาณประทานบารมีหรือหลวงพ่อใหญ่"


ตามที่ชาวบ้านชาวเมืองเรียกขาน พระพุทธรูปองค์นี้สันนิษฐานว่าคงสร้างด้วยศิลาแลงพอกปูนลงรักษ์ปิดทองแต่สร้างผิดรูปแบบตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเหตุผลเพราะผู้คุมการสร้างเป็นชาวต่างชาตินั้นคือพระเนตรมองตรงหรือมองไกลต่อมาทางวัดพระนารายณ์ฯ ได้บูรณะขึ้นมาใหม่เพื่อความถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาดังนั้นองค์หลวงพ่อใหญ่จึงมีพุทธลักษณะงดงามมาก ๆ แล้วมีญาติโยมนำซุ้มเรือนแก้วมาถวายทำให้องค์หลวงพ่อใหญ่คล้าย ๆ องค์พระพุทธชินราชเมืองสองแควหรือพิษณุโลก ถึงอย่างไรก็ตามวิหารหลวงแห่งนี้เคยใช้ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการเมืองนครราชสีมาเมื่อครั้งอดีตกาล ส่วนการกราบบูชาขอพรนั้นขอให้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ มีอำนาจบารมีและมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บครับ
สำหรับจุดที่ 3 ก็สำคัญเช่นกันนั้นคือ "เทวสถานพระนารายณ์" สร้างมาพร้อมกันกับวัดกลางหรือวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร ด้านในประดิษฐานองค์พระนารายณ์แกะสลักด้วยหินทรายแดงองค์ไม่ใหญ่มากนักและมีเรื่องราวเล่าขานสืบมาหลายชั่วอายุคนว่าองค์พระนารายณ์เคยถูกขโมยไปคนที่เข้ามาขโมยยกไปได้สบาย ๆ แต่พอไปถึงสถานีรถไฟจะยกขึ้นรถไฟปรากฎเหตุการณ์มหัศจรรย์คนขโมยยกองค์พระนารายณ์ไม่ขึ้น ทำอย่างไรก็ยกไม่ขึ้นเรียกว่าองค์ท่านหนักมาก!!! ด้วยเหตุนี้คนที่ขโมยไปขอนำกลับมาคืนที่เดิมปรากฏว่ายกขึ้นได้ครับนี่แหละคือเรื่องราวเล่าขานมาถึงทุกวันนี้ ไปกราบขอพรให้ได้โชคลาภ เงินทอง ประสบผลสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าครับ
นอกจากนี้ยังมีองค์พระพิฆเนศองค์ใหญ่และองค์พระแม่สรัสวดี พระแม่อุมา และพระแม่ลักษมี สำหรับเรื่องราวความเป็นมาของวัดกลางเมื่อครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนั้น กาลเวลาต่อมาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล โปรดฯพระราชทานนามว่า "วัดกลางนครวรวิหาร" โปรดฯ ให้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีของจังหวัดนครราชสีมา ต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดช มหาราชบรมนาถบพิตร ทรงทราบว่าวัดกลางนครเป็นวัดที่สมเด็จพระนารายณ์โปรดฯให้สร้างขึ้นมาจึงโปรดฯ พระราชทานนามใหม่ว่า "วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร" ถึงทุกวันนี้ครับ
น่าสนใจไปเที่ยวและศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ครับของจังหวัดนครราชสีมา แล้วแวะเข้าเยี่ยมชม "วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร" ตั้งอยู่ถนนจอมพล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครราชสีมา โทรศัพท์ 044-213666 หรือ 044-213030 ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. “เที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้ ถ้าอยากรู้ต้องออกเดินทางไป...กับ...ผมหนุ่ม’สุทน” ขอบคุณและสวัสดีครับ
เรื่องโดย : หนุ่ม-สุทน รุ่งธัญรัตน์
ภาพโดย สุเทพ พวงมะโหด

แฟนเพจเฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/sutonfm100.5/
#ติดตามฟังเรื่องราวการเดินทางเที่ยวทั่วไทยทางคลื่นข่าว100.5fm ทุกวันอาทิตย์เวลา 10.10-11.00 น.#ติดต่อวิทยากรด้านการท่องเที่ยวได้ที่ 0869992756
#เที่ยวเพลิน #เก็บเรื่องมาเล่าโดยหนุ่มสุทน #bigmaptravel #Tourism local life ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวไทยยั่งยืน

 

 

ไม่มีความคิดเห็น

รูปภาพธีมโดย mevans. ขับเคลื่อนโดย Blogger.